Zaten Allah rızasını kazanmamış olana şefaat yoktur

Şefaat Allah’ın izni iledir

  1. “Allah’tan başka ilah yoktur; her zaman diridir; bütün varlıkların kendi kendine yeterli kaynağıdır. Ne uyuklama tutar O’nu, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. O’nun izni olmaksızın katında şefaat edebilecek olan kimdir? O, insanların gözlerinin önünde olanı da arkalarında olanı da bilir; O dilemedikçe insanlar O’nun ilminden hiçbir şey edinemez, hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun sonsuz kudreti ve egemenliği gökleri ve yeri kaplar. Onların korunup desteklenmesi O’na ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O’dur.” Kur’an 2:255
  2. “Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı devirde/evrede yaratan, sonra da arşın üzerinde hükmedip işleri yöneten Allah’tır. O’nun izni olmadan kimse kendiliğinden şefaat edemez. Rabbiniz Allah işte budur. O’na kulluk ediniz. Hâlâ düşünmüyor musunuz?” Kur’an 10:3
  3. “O gün, Rahmân’ın katında bir söz almamış olandan başkası asla şefaatte bulunamayacaktır.” Kur’an 19:87
  4. “O gün, Rahmân’ın izin verdiğinden ve sözünden hoşnut olduğundan başkasının şefaati fayda vermez.” Kur’an 20:109
  5. “Allah, onların önlerindekini de, arkalarındakini de (yaptıklarını da, yapacaklarını da) bilir. Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Onlar, Allah korkusundan titrerler!” Kur’an 21:28
  6. Allah’ın huzurunda, kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Nihayet onların kalplerinden korku giderilince, “Rabbiniz ne buyurdu?” derler. “Hakkı buyurdu” dediler. Allah, yücedir; büyüktür.” Kur’an 34:23
  7. “O gün, hiçbir dostun dostuna bir faydası olmayacak ve yardım da görmeyeceklerdir. Ancak Allah’ın rahmet ettikleri müstesna. Şüphesiz O, güçlüdür, çok merhametlidir.” Kur’an 44:41-42
  8. ”Göklerde nice melek var ki onların şefaatleri, dilediği ve hoşnut olduğu kimse için Allah’ın izin vermesi dışında, bir işe yaramaz.” Kur’an 53:26