Yardım yalnız Allah’tan dilenebilir, sadece Allah yardım edebilir

Yardım yalnız Allah’tan dilenebilir, sadece Allah yardım edebilir

  1. “Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.” Kur’an 1:5
  2. “Sabır ve dua ile Allah’tan yardım isteyin. Sabır ve dua, Rablerine kavuşacaklarını ve kesinlikle O’na döneceklerini bilen, gerçekten kalbi Allah sevgisinden dolayı ürperenlerin dışındakilere ağır gelir.” Kur’an 2:45,46
  3. Allah size yardım ederse, hiç kimse sizi yenemez; ama ya O sizi terk ederse, O’ndan başka kim size yardım edebilir?O halde müminler Allah’a güvensinler.” Kur’an 3:160
  4. “Mûsâ, kavmine dedi ki: “Allah’tan yardım isteyiniz ve sabrediniz. Şüphesiz ki yeryüzü Allah’ındır. Kullarından dilediğini ona vâris kılar. Sonuç, Allah’tan sakınıp günahtan uzak duranlarındır.” Kur’an 7:128
  5. Allah size verdiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kimdir? Hayır, onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar.” Kur’an 67:21
  6. ”De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akar su getirebilir?” Kur’an 67:30
  7. ”Mescidler şüphesiz Allah’ındır. O halde, Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın.” Kur’an 72:18
  8. ”(Resûlüm!) De ki: Ben ancak Rabbime yalvarırımve O’na kimseyi ortak koşmam.” Kur’an 72:20
  9. “Andolsun ki onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, elbette; “Allah’tır” derler. De ki: “Öyleyse bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek isterse; Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, O’nun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilerse, onlar O’nun bu rahmetini önleyebilirler mi?” De ki: “Bana Allah yeter.Tevekkül edenler yalnız O’na güvenip dayanırlar.” Kur’an 39:37
  10. “Siz Allah’ı bırakıp birtakım putlara tapıyor, asılsız sözler uyduruyorsunuz. Bilmelisiniz ki, Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, size rızık veremezler. O halde rızkı Allah katında arayın. O’na kulluk edin ve O’na şükredin. Ancak O’na döndürüleceksiniz.” Kur’an 29:17