Yardım, lütuf değil hakkı teslim etmektir

  1.  “Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları, sebzeleri, zeytinleri, narları yaratan O’dur. Her biri meyve verdiği zaman, meyvesinden yiyiniz. Devşirilip toplandığı gün de hakkını ve sadakasını veriniz. İsraf etmeyiniz, çünkü Allah isrâf edenleri sevmez.” Kur’an 6:141
  2. “Bir de akrabaya, yoksula ve yolcuya/çaresiz kalana hakkını ver! Gereksiz yere de saçıp savurma!” Kur’an 17:26
  3. ”Ancak şunlar öyle değildir: Namaz kılanlar, Ki, onlar namazlarında devamlıdırlar (ihmal göstermezler;). Mallarında, belli bir hak vardır, İsteyen yoksula ve yoksuna… Ceza (ve hesap) gününün doğruluğuna inananlar; Rab’lerinin azabından korkanlar, Ki Rab’lerinin azabı(na karşı) emin olunamaz; Irzlarını koruyanlar Ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna; çünkü onlar kınanmaz. Ama kim bundan ötesini ararsa, onlar (sınırı) aşanlardır.” Kur’an 70:22-30