Vekil olarak Allah yeter

Vekil olarak Allah yeter

  1. “Onlar, “Biz sana itaat ediyoruz” derler; ama yanından ayrılınca onlardan bir kısmı, senin dediğinden başkasını gizlice kurar. Allah da onların gizlice kurduklarını yazar. Sen onlara aldırma ve Allah’a dayan; vekil olarak Allah sana yeter.” Kur’an 4:81
  2. “Göklerde ve yerde olan her şey Allah’a aittir. Vekil olarak Allah yeter.” Kur’an 4:132
  3. “Eğer onlar, Allah ve Peygamberinin kendilerine verdiğine razı olup, “Allah bize yeter, yakında bize Allah da lütfundan verecek, Rasûlü de. Biz, Allah’a düşkün kimseleriz ” deselerdi kendileri için daha hayırlı olurdu.” Kur’an 9:59
  4. “Mûsâ’ya kitâbı verdik ve onu İsrâiloğulları’na, “Benden başka bir vekil edinmeyin” diye rehber yaptık.” Kur’an 17:2
  5. “(Ey şeytan!) Benim kullarıma gelince; senin onlara gücün yetmez. Vekil olarak Rabbin yeter.” Kur’an 17:65
  6. “Allah’a güven. Vekîl olarak Allah yeter.” Kur’an 33:3
  7. “Allah, her şeyin yaratıcısıdır ve her şeye vekildir.” Kur’an 39:62