Tek koruyucu Allah’tır, Allah’tan başka sığınılacak yoktur

Tek koruyucu Allah’tır, Allah’tan başka sığınılacak yoktur

  1. “Şüphesiz ki benim koruyanım, kitabı indiren Allah’tır ve o bütün iyi kullarını görüp gözetir.” Kur’an 7:196
  2. “Seferden geride bırakılan üç kişinin de tövbesini kabul etmiştir. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıkıştırmıştı. Allah’tan başka sığınacak kimse olmadığını anladılar. Sonra onlara yöneldi ki tövbe etsinler. Şüphesiz Allah, tövbeleri kabul eden ve rahmeti sınırsız olandır.” Kur’an 9:118
  3. “De ki: “Allah’ı bırakıp da ilâh olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarınız! Ne var ki onlar, sizin sıkıntınızı ne uzaklaştırabilirler ne de değiştirebilirler.” Kur’an 17:56
  4. “Rabbinin kitabından sana vahyolunanı oku! O’nun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. O’ndan başka bir sığınak da bulamazsın.” Kur’an 18:27
  5. “Kendisine Allah’tan başka yardım edecek destekçileri olmadığı gibi, kendi kendini kurtaracak güçte de değildi.” Kur’an 18:43
  6. “Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O’dur. Beni yediren, içiren O’dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur.Benim canımı alacak, sonra beni diriltecek O’dur. Ve hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum O’dur.” Kur’an 26:78,82
  7. “Kâfirlere ve münâfıklara itaat etme! Onların eziyetlerine aldırma! Allah’a güven! Koruyucu olarak Allah yeter.” Kur’an 33:48
  8. ”O, doğunun da batının da Rabbidir.O’ndan başka ilâh yoktur. Öyleyse yalnız O’nun himayesine sığın.” Kur’an 73:9