Sakınılması, çekinilmesi, korkulması gereken sadece Allah’tır

Sakınılması, çekinilmesi, korkulması gereken sadece Allah’tır

 1. “Ey İsrâiloğulları! Sizlere verdiğim nimetleri hatırlayınız. Siz benim emrimi yerine getiriniz ki, ben de sizin isteğinizi yerine getireyim. Sadece benden çekinin.” Kur’an 2:40
 2. “Beraberinizde olan Tevrat’ı doğrulayıcı olarak indirdiğim Kur’ân’a iman ediniz. Sakın onu inkâr edenlerin ilki olmayınız. Âyetlerimi de küçük bir değerle değiştirmeyiniz ve yalnız benden sakınınız.” Kur’an 2:41
 3. “Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Nerede olursanız olunuz, yüzünüzü o yöne çeviriniz ki haksızlık edenleri müstesna, insanların, aleyhinizde bir delili bulunmasın. Onlardan çekinmeyiniz, sadece benden çekininiz. Böylece size olan nimetimi tamamlayayım da belki doğru yolu bulursunuz.” Kur’an 2:150
 4. “…Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer müminler iseniz, biliniz ki asıl çekinilmesi gereken Allah’tır.” Kur’an 9:13
 5. “Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine O’ndan başka giderecek yoktur. Eğer Allah sana bir hayır dilerse, O’nun lütfunu geri çevirecek de yoktur. O, lütfunu kullarından dilediğine ulaştırır. O, affedicidir; merhamet sahibidir.” Kur’an 10:107
 6. “Allah buyurdu ki: “İki tanrı edinmeyiniz! O ancak bir Tanrıdır. O halde yalnız benden korkunuz!” Kur’an 16:51
 7. ”Böyle iken onlara ne oluyor ki, öğütten yüz çeviriyorlar? Kaçan yaban eşekleri gibi, Âdeta arslandan ürkmüş. Hayır, onlardan her biri, kendisine özel olarak açılmış sayfalar verilmesini ister. Hayır! Aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Doğrusu, bu bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. Bununla beraber, Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar.Sakınılmaya lâyık olan da O’dur, mağfiret sahibi de O’dur.” Kur’an 74:49-56
 8. “Gökteki İlâh da, yerdeki İlâh da O’dur. O, hakîmdir, her şeyi bilendir.” Kur’an 43:84

Şeref sadece Allah’ındır

 1. “Onların sözleri seni üzmesin; şeref bütünüyle Allah’a aittir. Allah işitendir; bilendir.” Kur’an 10:65
 2. “Kim izzet ve şeref istiyor idiyse, bilsin ki, izzet ve şerefin hepsi Allah’ındır. O’na ancak güzel sözler yükselir (ulaşır). Onları da Allah’a amel-i sâlih ulaştırır. Kötülüklerle tuzak kuranlara gelince, onlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzağı bozulur.” Kur’an 35:10

Allah’ın benzeri yoktur, Allah’ın eksikliği yoktur

 1. “O, göklerin ve yerin yoktan yaratıcısıdır. Size kendi türünüzden eşler, hayvanlara da kendi türlerinden eşler yaratmıştır. Bu suretle çoğalmanızı sağlamıştır. O’nun benzeri hiçbir varlık yoktur. O her şeyi işitendir; her şeyi görendir.” Kur’an 42:11
 2. Yüce Rabbinin ismini eksikliklerden uzak tut.” Kur’an 87:1
 3. ”De ki: O, Allah birdir. Allah Samed’dir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.” Kur’an 112:1-4
 4. Göklerde ve yerde tüm büyüklükler O’na aittir. O Üstündür, Bilgedir.” Kur’an 45:37