Sadece Allah yaratabilir, yaşatabilir

Sadece Allah yaratabilir, yaşatabilir

 1. “Şüphesiz, Rabbiniz o Allah’tır ki, gökleri ve yeri altı zaman devresi içinde yarattı, sonra kâinat üzerinde hükümrânlığını kurdu. O, geceyi, hemen arkasından kendisini kovalayan gündüze örter. Güneş, ay ve yıldızları da daima irâdesine boyun eğmiş durumda var etmiştir. Bilesiniz ki yaratmak da emretmek de O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir!” Kur’an 7:54
 2. “Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır; yaşatan ve öldüren O’dur. Sizin Allah’tan başka ne bir dost, ne de yardımcınız vardır.” Kur’an 9:116
 3. “Allah, her şeyin yaratıcısıdır ve her şeye vekildir.” Kur’an 39:62
 4. “İşte, sizin Rabbiniz olan Allah budur. O, her şeyin yaratıcısıdır. O’ndan başka tanrı yoktur. Nasıl döndürülüyorsunuz!” Kur’an 40:62
 5. “Doğrusu Biz diriltiriz, Biz öldürürüz, dönüş Bize’dir.” Kur’an 50:43
 6. Doğrusu güldüren de ağlatan da O’dur. Öldüren de dirilten de O’dur.” Kur’an 53:43-44
 7. Şüphesiz tekrar diriltmek de O’na aittir. Zengin eden de yoksul kılan da O’dur. Doğrusu Şi’râ yıldızının Rabbi de O’dur.” Kur’an 53:47-49
 8. ”Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak.” Kur’an 26-27
 9. ”O, yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şânını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.” Kur’an 59:24

Sahibimiz Allah’tır

 1. “Eğer yüz çevirirlerse biliniz ki, Allah sizin sahibinizdir. O, ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır!” Kur’an 8:40
 2. Doğrusu güldüren de ağlatan da O’dur. Öldüren de dirilten de O’dur.” Kur’an 53:43-44
 3. ”O, doğunun da batının da Rabbidir. O’ndan başka ilâh yoktur. Öyleyse yalnız O’nun himayesine sığın.” Kur’an 73:9

Rabbimiz Allah’tır

 1. “Mûsâ, “ Eğer düşünüp anlarsanız O, doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir” dedi.” Kur’an 26:28
 2. O, hem göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, hem de doğuların Rabbidir.” Kur’an 37:5
 3. Sizin ve atalarınızın Rabbi olan Allah‘ı bırakıyorsunuz öyle mi?” Kur’an 37:126
 4. “Musa da: Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığındım, dedi.” Kur’an 40:27
 5. “Eğer kesin olarak inanıyorsanız bilin ki Allah, göklerin, yerin ve her ikisi arasında bulunanların Rabbidir.” Kur’an 44:7