Peygamberlerin af dilemesi Allah’ın kararını etkilemez

Peygamberlerin af dilemesi Allah’ın kararını etkilemez

 1. “Onlar için ister af dile, ister dileme; onlar için yetmiş defa af dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir. Bu, onların Allah ve Peygamberini inkâr etmelerinden dolayıdır. Allah, fâsıklar topluluğunu hidayete erdirmez.” Kuran 9:80
 2. “İbrâhim’in, babası için af dilemesi, sadece ona verdiği sözden ötürü idi. Fakat onun, Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzak durdu. Şüphesiz ki İbrâhim, çok yumuşak huyluydu; pek sabırlı idi.” Kur’an 9:114
 3. “Nûh, Rabbine dua edip dedi ki: “Ey Rabbim! Şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin ise elbette haktır. Sen hükmedenlerin en iyi hükmedenisin.” Allah, “Ey Nûh! O senin ailenden değildir. Çünkü o, doğru olmayan bir iş yapmıştır. Öyleyse, hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme. Doğrusu, câhillerden olman konusunda seni uyarıyorum” dedi.” Nûh, “Rabbim! Doğrusu, hakkında bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni affetmezsen ve bana merhamet etmezsen kaybedenlerden olurum.” dedi.” Kur’an 11:45,46,47
 4. “İbrâhim’den korku gidip kendisine müjde gelince, Lût kavmi(ni helak etmek üzere olmamız) hakkında bizimle mücâdeleye başladı. İbrâhim cidden yumuşak huylu, duygusal, kendini Allah’a vermiş biri idi. “Ey İbrâhim! Bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara, geri çevrilemeyecek bir azap kesinlikle gelecektir!” Kur’an 11:74,75,76
 5. “Biz de ona şöyle vahyettik: “Bizim kontrolümüz ve tâlimatımızla gemiyi yap. Emrimiz gelip de sular kaynayınca, her cinsten birer çifti ve aleyhinde hüküm verilmiş olanlar dışında aileni de gemiye bindir. Zâlimler hakkında benden bir şey isteme! Şüphesiz onlar boğulacaklardır.” Kur’an 23:27
 6. “Hevesini kendine tanri edineni gordun mu? Ona sen mi vekil olacaksin?” Kur’an 25:43
 7. “Bu kitabın sana indirileceğini ummuyordun. Ancak Rabbinin bir merhameti gereği sana indirildi. O halde sakın kâfirlere arka çıkma!” Kur’an 28:36
 8. “(Resûlüm!) Hakkında azap hükmü gerçekleşmiş kimseyi ve ateşte olanı sen mi kurtaracaksın!” Kur’an 39:19
 9. “Bedevîlerden savaştan geri kalanlar sana, “Mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Bizim için af dile” diyecekler. Onlar, kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: “Allah size bir zarar vermeyi dilerse, yahut bir fayda murat ederse, onun sizin için dilediğine kim engel olabilir? Doğrusu şu ki, Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır.” Kur’an 48:11
 10. Onlara mağfiret dilesen de, dilemesen de birdir. Allah onları kesinlikle bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, yoldan çıkmış topluluğu doğru yola iletmez.” Kur’an 63:6
 11. ”(Resûlüm!) O kâfirlere ne oluyor ki, sana doğru koşuyorlar? Bölük bölük sağından ve solundan(gelip etrafını sarıyorlar) Onlardan her biri nimet cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır (hiç ummasınlar!) Şüphesiz biz onları, kendilerinin de bildikleri şeyden yarattık (fakat ibret almadılar, imana gelmediler).” Kur’an 70:36-39
 12. ”De ki: Doğrusu ben (kendi başıma) size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim.” Kur’an 72:21

Peygamber ancak tebliğ ve dua edebilir, karar veremez

 1. “Zira biz her peygamberi, ancak Allah’ın izniyle kendisine tâbi olunsun diye göndermişizdir. Eğer onlar, kendi kendilerine zulmettikten sonra sana gelip Allah’tan bağışlanma dileselerdi; Peygamber de onların bağışlanması için dua etseydi, Allah’ın tövbeleri kabul edici ve merhamet edici olduğunu tereddütsüz görürlerdi.” Kur’an 4:64
 2. “Onların mallarından sadaka al; bununla onları günahlardan temizlersin, onları arındırıp yüceltirsin. Onlar için (Allah’a) dua et! Çünkü senin duan onlar için sükûnettir, onları yatıştırır. Allah her şeyi işitendir; bilendir. Allah’ın, kullarının tövbesini kabul edeceğini, sadakaları O’nun alacağını ve Allah’ın, tövbeyi çok kabul eden ve pek esirgeyen olduğunu hâlâ bilmezler mi?” Kur’an 9:103,104
 3. “Ya onlara vaad ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana gösteririz; yahut da seni vefat ettiririz. O halde tebliğ etmek sana, hesap sormak da bize düşer.” Kur’an 13:40
 4. “Nuh dedi ki: Onların yaptıkları hakkında bilgim yoktur. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Bir düşünseniz!” Kur’an 26:112,113
 5. “(Ey Muhammed!) Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin; bilakis Allah dileyene hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir.” Kur’an 28:56
 6. “Peygamberler, Allah’ın mesajlarını tebliğ ederler. Allah’tan korkarlar ve O’ndan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter.” Kur’an 33:39
 7. ”Çağıranın görülmemiş bir şeye çağırdığı gün, sen de onlardan yüz çevir.” Kur’an 54:6
 8. Bir birey olarak yarattığım kişiyi bana bırak. Kendisine geniş servet verdim, Göz önünde duran oğullar (verdim), Kendisine bir döşeyiş döşedim. Üstelik o (öldükten sonra) daha da arttırmamı umuyor. Asla (ummasın)! Çünkü o, bizim âyetlerimize karşı alabildiğine inatçıdır.” Kur’an 74:11-16

Peygamberin duası öncesi kişinin kendisinin af dilemesi şarttır

 1. “Zira biz her peygamberi, ancak Allah’ın izniyle kendisine tâbi olunsun diye göndermişizdir. Eğer onlar, kendi kendilerine zulmettikten sonra sana gelip Allah’tan bağışlanma dileselerdi; Peygamber de onların bağışlanması için dua etseydi, Allah’ın tövbeleri kabul edici ve merhamet edici olduğunu tereddütsüz görürlerdi.” Kur’an 4:64