Kur’an’daki tüm övgü ayetleri (Övgüler yalnız Allah’adır)

Kur’an’ın besmeleden sonraki ilk ayetinin gündemi çok önemlidir. Allah’ın kitabı övgünün sadece Allah’a ait olduğunu söyler ve Kur’an’da bunu hem direkt hem de dolaylı olarak tekrarlar. Ömrü başkalarını övmekle ve hamd etmekle geçen herhangi bir din anlayışı ne kadar yaygın olsa da İslam’ın özüne çok uzaktır.

 1. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.” Kur’an 1:2
 2. “Göklerde ve yerde olan her şey Allah’a aittir. Andolsun ki biz, hem sizden önce kitap verilenlere hem de size Allah’a saygılı olmanızı emrettik. Eğer inkâr ederseniz, biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah, zenginliği sınırsız olandır; övülmeye lâyık olandır.” Kur’an 4:131
 3. Her türlü övgü, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a aittir. Bunca delilden sonra hakikati inkâr edenler, başka güçleri Rabbleri ile denk tutarlar.” Kur’an 6:!
 4. “Böylece, zulmeden toplumun kökü kesildi. Övgü, âlemlerin Rabbi Allah’a aittir.” Kur’an 6:45
 5. “Onların orada duası, “Allahım! Sen, her türlü eksikliklerden uzaksın!” Birbirlerine esenlik dilemeleri de “Selâm” şeklindedir. Onların son duaları şudur: “Bütün övgüler âlemlerin rabbi Allah’adır.” Kur’an 10:10
 6. “Melekler dediler ki: “Allah’ın emrine şaşıyor musun? Ey ev halkı! Allah’ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki O, övülmeye lâyıktır; iyiliği boldur.” Kur’an 11:73
 7. “Elif, lâm, râ. Bu, Rabblerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip ve övgüye lâyık olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. “ Kur’an 14:1
 8. “Elif, lâm, râ. Bu, Rabblerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip ve övgüye lâyık olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. “ Kur’an 14:100
 9. “Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile, kendisine katımızdan verdiğimiz güzel rızıktan gizlice ve açıkça veren kimseyi örnek veriyor. Bunlar hiç eşit olur mu? Övgü Allah’a aittir; fakat çoğu bunu bilmez.” Kur’an 16:75
 10. “Yedi gök ile yer ve onların içinde yer alan her şey O’nun noksan sıfatlardan uzak olduğunu hatırlatmaktadır. Ayrıca kâinatta olan her şey yüce Allah’ın övgüye layık olduğunu da hatırlatmaktadır. Ne var ki siz, onların tesbihini/ bu hatırlatmasını anlayamıyorsunuz. O, yumuşak davranandır; bağışlayıcıdır.” Kur’an 17:44
 11. “De ki: “Övgü, çocuk edinmemiş olan, egemenliğinde ortağı bulunmayan, âcizlikten kurtaracak bir yardımcıya ihtiyacı olmayan Allah’a aittir. O’nu gereği gibi yücelt!” Kur’an 17:111
 12. Bütün övgüler, kuluna kitabı indiren ve ona hiçbir eğrilik koymayan Allah’a aittir.” Kur’an 18:1
 13. “Ve onlar, sözün en güzeline (Kur’an’a) yöneltilmişler, övgüye lâyık olan Allah’ın yoluna iletilmişlerdir.” Kur’an 22:24
 14. “Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve bütün övgüler O’nadır.” Kur’an 22:64
 15. “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayanınız. O’nu övgü ile anınız! Kullarının günahlarını O’nun bilmesi yeter.” Kur’an 25:58
 16. “De ki: “Övgü Allah’adır. O, âyetlerini size gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin, yaptıklarınızdan habersiz değildir.” Kur’an 27:93
 17. “Allah O’dur, O’ndan başka tanrı yoktur. Başında ve sonunda övgü O’nadır; egemenlik de O’nundur. Yalnız O’na döndürüleceksiniz.” Kur’an 28:70
 18. “Onlara, “Gökten yağmur indirip, ölümünden sonra onunla toprağı dirilten kimdir?” diye sorsan, kesinlikle “Allah” diyecekler. De ki: “Bütün övgüler Allah’a aittir. Fakat onların çoğu bunu akletmezler.” Kur’an 29:63
 19. “Andolsun biz Lokman’a: Allah’a şükret! diyerek hikmet verdik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü övgüye lâyıktır.” Kur’an 31:12
 20. “Andolsun, onlara, “Gökleri ve yeri yaratan kimdir?” diye sorsan; “Allah”tır derler. De ki: “Övgü, Allah’a aittir. Ama onların çoğu bilmiyorlar.” Ku’an 31:25
 21. “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Şüphesiz yalnızca Allah, kendi kendine yeterlidir; bütün övgüler O’na aittir.” Kur’an 31:26
 22. “Bizim âyetlerimize ancak, onlar hatırlatıldığında secdeye kapanan, Rabblerini övgü ile tesbih eden ve büyüklük taslamayan kimseler inanırlar.” Kur’an 32:15
 23. Hamd, göklerde ve yerde bulunanların hepsinin sahibi olan Allah’a mahsustur. Ahirette de hamd O’na mahsustur. O, hikmet sahibidir, (her şeyden) haberi olandır.” Kur’an 34:1
 24. “Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu, mutlak galip ve övgüye lâyık olan Allah’ın yoluna ilettiğini görürler.” Kur’an 34:6
 25. “Ey İnsanlar! Allah’a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye lâyık olan ancak O’dur.” Kur’an 35:15
 26. “Peygamberlere selâm olsun. Övgü de âlemlerin Rabbi Allah’a olsun.” Kur’an 37:181,182
 27. “Sen, meleklerin de, egemenlik tahtının çevresini kuşatarak, Rabblerini hamd ile övdüklerini görürsün. Artık aralarında adaletle hükmolunmuş ve “âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun” denilmiştir.” Kur’an 39:75
 28. “O halde sabret! Çünkü Allah’ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam-sabah Rabbini övgü ile an!” Kur’an 40:55
 29. “O, diridir. O’ndan başka tanrı yoktur. O halde dinde ihlaslı kişiler olarak O’na kulluk ediniz. Her türlü övgü, âlemlerin Rabbi Allah’a aittir.” Kur’an 40:65
 30. “Kendilerine mesaj ulaştıktan sonra onu inkar edenler bilsin ki o üstün bir kitaptır. Ona önünden de ardından da bâtıl gelemez. O, hikmet sahibi, çok övülen Allah’tan indirilmiştir.” Kur’an 41:41,42
 31. “O’nun ululuğu karşısında gökler neredeyse çatlayacaktır. Melekler, Rabblerini övgü ile tesbih ederler ve yeryüzünde bulunanlar için af dilerler. Çünkü Allah çok bağışlayandır; çok merhamet edendir.” Kur’an 42:5
 32. “O, (insanlar) umutlarını kestikten sonra, yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O, hakiki dosttur, övülmeye lâyık olandır.” Kur’an 42:28
 33. “Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve evrenlerin Rabbi olan ALLAH’a övgüler olsun.” Kur’an 45:36