Otorite sahibi ve galip olan sadece Allah’tır

Otorite sahibi ve galip olan sadece Allah’tır

 1. “Zira kullarının üzerine otorite sahibi sadece O’dur. O, hikmet sahibidir; her şeyden haberdardır.” Kur’an 6:18
 2. “Şüphesiz, Rabbiniz o Allah’tır ki, gökleri ve yeri altı zaman devresi içinde yarattı, sonra kâinat üzerinde hükümrânlığını kurdu. O, geceyi, hemen arkasından kendisini kovalayan gündüze örter. Güneş, ay ve yıldızları da daima irâdesine boyun eğmiş durumda var etmiştir. Bilesiniz ki yaratmak da emretmek de O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir!” Kur’an 7:54
 3. ““Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a dayandım. Çünkü yeryüzünde hiçbir varlık yoktur ki, Allah onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz, Rabbim dosdoğru yoldadır.” Kur’an 11:56
 4. “Şüphesiz Rabbin, mutlak galip ve merhamet sahibidir.” Kur’an 26:68
 5. “Şüphesiz senin Rabbin çok güçlüdür; çok merhametlidir. Kur’an 26:140
 6. “Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.” Kur’an 26:175
 7. ”De ki: “Allah’a ortak kabul ettiklerinizi bana gösteriniz.” Hayır! Doğrusu galip ve her şeyi hikmetle idare eden ancak Allah’tır.” Kuran 34:27
 8. “Yoksa her şeye gücü yeten ve çok cömert Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?” Kur’an 38:9
 9. “Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. Hâşâ, O, bundan uzaktır. O, tektir; her şeyin üstesinden gelendir.” Kur’an 39:4
 10. “Dikkat ediniz, onlar Rabblerine kavuşacakları konusunda şüphe içerisindedirler. İyi biliniz ki, Allah, her şeyi çepeçevre kuşatmıştır.” Kur’an 41:54
 11. “Allah, kullarına çok lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O, güçlüdür; her şeyin üstesinden gelir.” Kur’an 42:19
 12. Gökteki İlâh da, yerdeki İlâh da O’dur. O, hakîmdir, her şeyi bilendir.” Kur’an 43:84
 13. ”Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah’tır.” Kur’an 51:57-58
 14. ”Bizim buyruğumuz, bir anlık bakış gibi, bir tek sözden başka bir şey değildir.” Kur’an 54:50
 15. ”O, öyle Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur.O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir.” Kur’an 59:23
 16. Şanlı yönetimin sahibidir. Dilediğini yapandır. ” Kur’an 85:14-15

Biz Allah’a muhtacız, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir

 1. “Mûsâ, onların davarlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi. “Ey Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım” dedi.” Kur’an 28:24
 2. “Andolsun biz Lokman’a: Allah’a şükret! diyerek hikmet verdik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü övgüye lâyıktır.” Kur’an 31:12