Müminler yalnız Allah’a güvenirler

Güvenilecek olan sadece Allah’tır

 1. “Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayınız; hani bir topluluk size el uzatmaya teşebbüs etmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah’tan sakınınız. Müminler sadece Allah’a güvensinler.” Kur’an 5:11
 2. “Korkanların içinden Allah’ın kendilerine lütufta bulunduğu iki kişi şöyle dedi: “Onların üzerine kapıdan giriniz; oraya bir girdiniz mi artık siz zaferi kazanmışsınızdır. Eğer müminler iseniz sadece Allah’a güveniniz.” Kur’an 5:23
 3. “İşte Rabbiniz Allah O’dur. O’ndan başka tanrı yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk ediniz; güvenilip dayanılacak tek varlık O’dur.” Kur’an 6:102
 4. “De ki: “Allah’ın bize yazdığından başkası başımıza gelmez. O, bizim sıkı dostumuzdur.” İnananlar sadece Allah’a güvensinler.” Kur’an 9:51
 5. “Yüz çevirirlerse de ki: “Bana Allah yeter; O’ndan başka ilâh yoktur. Ben sadece O’na güvenip dayanırım. O, yüce arşın sahibidir.” Kur’an 9:129
 6. “Mûsâ dedi ki: “Ey kavmim! Eğer Allah’a inandıysanız ve O’na teslim olduysanız sadece O’na güvenip dayanın. Onlar da dediler ki: “Sadece Allah’a dayandık. Ey Rabbimiz! Bizi o zâlimler topluluğu için deneme konusu kılma!” Kur’an 10:84-85
 7. “Gerçek şu ki: İman edip de yalnız Rabblerine güvenip dayananlar üzerinde şeytanın bir hakimiyeti yoktur.” Kur’an 16:99
 8. “Rasûlüm; işini sağlam tutarak Allah’a güven! Çünkü sen, apaçık hakikat üzeresin.” Kur’an 27:79
 9. “Onlar, sabreden kimselerdir ve yalnız Rablerine güvenip dayanmaktadırlar.” Kur’an 29:59
 10. “İyi davranışlar içinde kendini bütünüyle Allah’a veren kimse, gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır. Zaten bütün işlerin sonu Allah’a varır.” Kur’an 31:22
 11. “Andolsun ki onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, elbette; “Allah’tır” derler. De ki: “Öyleyse bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek isterse; Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, O’nun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilerse, onlar O’nun bu rahmetini önleyebilirler mi?” De ki: “Bana Allah yeter. Tevekkül edenler yalnız O’na güvenip dayanırlar.” Kur’an 39:37
 12. “Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah’a havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kullarını çok iyi görendir.” Kur’an 40:44
 13. ”Allah; O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Müminler yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.” Kur’an 64:13
 14. “Müminler ancak o kişilerdir ki, Allah anıldığında yürekleri ürperir ve onlara Allah’ın âyetleri okunduğunda, bu onların imanlarını arttırır ve onlar yalnız Rablerine güvenip dayanırlar.” Kur’an 8:2
 15. ”Allah; O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Müminler yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.” Kur’an 64:13
 16. “Mûsâ dedi ki: “Ey kavmim! Eğer Allah’a inandıysanız ve O’na teslim olduysanız sadece O’na güvenip dayanın. Onlar da dediler ki: “Sadece Allah’a dayandık. Ey Rabbimiz! Bizi o zâlimler topluluğu için deneme konusu kılma!” Kur’an 10:84-85
 17. ”De ki, “O Rahman’dır; biz O’na inandık ve O’na güvendik. Kimin gerçekten tam bir sapıklık içinde olduğunu ileride öğreneceksiniz.” Kur’an 67:29