Kulluk yalnız Allah’adır

Kulluk yalnız Allah’adır

 1. “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. “ Kur’an 6:162
 2. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.” Kur’an 1:5
 3. “Biz Allah’ın manevi rengiyle boyandık. Allah’tan daha güzel rengi kim verebilir? Biz sadece O’na kulluk ederiz.” Kur’an 2:138
 4. “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. “ Kur’an 6:162
 5. “Göklerde ve yerde bulunanlar da, onların gölgeleri de sabah akşam, ister istemez, sadece Allah’a secde ederler.” Kur’an 13:15
 6. “Artık, Allah’ın size verdiği rızıktan helâl ve temiz olarak yiyiniz! Eğer yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız,O’nun nimetine şükrediniz!” Kur’an 16:114
 7. “Çünkü Rabbin, başkasına değil, yalnızca O’na kulluk etmenizi, anne babaya iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa kendilerine öf bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle!” Kur’an 17:23
 8. “Allah, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. Şu halde O’na kulluk et; O’na kulluk etmek için sabırlı olunuz. O’nun bir benzeri olduğuna şahit misin?” Kur’an 19:65
 9. “Ey iman eden kullarım! Elbette benim yarattığım yeryüzü geniştir. O halde yalnız bana kulluk ediniz!” Kur’an 29:56
 10. Allah kuluna kâfi değil midir? Seni O’ndan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah, kimi saptırırsa artık onun yolunu doğrultacak biri yoktur.” Kur’an 39:36
 11. O, diridir. O’ndan başka tanrı yoktur. O halde dinde ihlaslı kişiler olarak O’na kulluk ediniz. Her türlü övgü, âlemlerin Rabbi Allah’a aittir.” Kur’an 40:65
 12. “Gece, gündüz, güneş ve ay, Allah’ın âyetlerindendir. Güneşe ve aya (bile) secde etmeyiniz. Eğer yalnız O’na kulluk edecekseniz onları da yaratan Allah’a secde ediniz.” Kur’an 41:37