İyiliği emredip kötülükten menetmek müslümanların topluma karşı görevidir

İyiliği emredip kötülükten menetmek müslümanların topluma karşı görevidir

 1. “Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü menedenbir grup bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” Kur’an 3:104
 2. “Siz insanlığın iyiliği için yetiştirilmiş hayırlı bir topluluksunuz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınızve Allah’a inanırsınız. Eğer kitap ehli de inansaydı, elbette bu, kendileri için çok iyi olurdu. İçlerinden iman edenler var, fakat çoğu yoldan çıkmışlardır.” Kur’an 3:110
 3. “Onlar, Allah’a ve âhiret gününe inanırlar; doğru olanı emreder, eğri olandan alıkoyarlar ve hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar. İşte bunlar erdemli insanlardandır.” Kur’an 3:114
 4. “İnanmış erkekler ve inanmış kadınlar da birbirlerinin samimi dostlarıdır/birbirlerini desteklerler. İyiyi emreder, kötülükten sakındırırlar. Namazı kılar, zekâtı verir, Allah’a ve Peygamberine itaat ederler. İşte bunlara Allah rahmet edecektir. Kuşkusuz Allah, mülkünde galiptir; hikmet sahibidir.” Kur’an 9:71
 5. “Bu kazancı tövbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler,kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın sınırlarını koruyanlar elde edecektir. O müminleri müjdele!” Kur’an 9:112
 6. “Yavrucuğum! Namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındırmaya çalış, başına gelenlere sabret! Doğrusu bunlar, azim ve kararlılık gösterilmeye değer şeylerdendir.” Kur’an 31:17
 7. “Yeryüzü ıslaha kavuştuktan sonra orada bozgunculuk yapmayınız. O’na ürpererek ve ümit ederek dua ediniz. Şüphesiz Allah’ın rahmeti, iyilik edenlere yakındır.” Kur’an 7:56

İyiliğe teşvik edip topyekün ona yönelmek önemldiir

 1. Hayır işlerinde yardımlaşın ayetleri
 2. “Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka, bir iyilik ya da insanların arasını düzeltmeyi isteyenin fısıldaşması müstesnadır. Kim Allah’ın rızâsını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona yakında büyük bir ödül vereceğiz.” Kur’an 4:114
 3. “…. İyilik ve takvâ üzerinden yardımlaşınız; günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayınız, Allah’tan sakınınız. Çünkü Allah’ın azabı şiddetlidir.” Kur’an 5:2
 4. “İşte onlar iyilikte yarışırlar.” Kur’an 23.61
 5. “Sonra Kitab’ı, kullarımız arasından seçtiklerimize verdik. Onlardan (insanlardan) kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Allah’ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur.” Kur’an 35:32
 6. ”İşte o, yetimi itip kakar; Yoksulu doyurmaya teşvik etmez;Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır, en ufak bir yardımı da esirgerler.” Kur’an 107:1-7
 7. ”Hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz, Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz, Haram helâl demeden mirası yiyorsunuz. Malı aşırı biçimde seviyorsunuz.” Kur’an 89:17-20