Herkes sadece kendi yaptıklarından sorumludur

Herkes sadece kendi yaptıklarından sorumludur.

  1. “Takvâ sahiplerine, inanmayanların hesabından herhangi bir sorumluluk yoktur. Fakat korunurlar diye hatırlatmak gerekir.” Kur’an 6:69
  2. “De ki: “Allah her şeyin Rabbi iken, O’ndan başka rab mi arayayım? Herkesin kazandığı yalnız kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenemez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O, ihtilâfa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir.” Kur’an 6:164
  3. “Eğer inkâr ederseniz, şüphesiz ki Allah size muhtaç değildir. O, kullarının inkârına razı değildir. Eğer şükrederseniz sizden bunu kabul eder. Hiçbir günahkâr diğerinin günahını yüklenemez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O da, yaptıklarınızı size haber verecektir. Şüphesiz O sinelerde saklı olan her şeyi bilir.” Kur’an 39:7
  4. ”Gerçekten hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenemez.” Kur’an 53:38
  5. ”Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve çalışması da ileride görülecektir. Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir.” Kur’an 39:41
  6. ”Her kişi (sadece) kendi günahıyla mahkum olur.” Kur’n 74:38