Kur’an’daki tüm yol ayetleri (Dosdoğru yol Kur’an’ın gösterdiğidir)

İman etmek ayrı, hidayete ermek (doğru yolu bulmak) ayrıdır.

 1. “Bizi dosdoğru yola, nimetlendirdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğramışların ve sapıkların yoluna değil!” Kur’an 1:6-7
 2. “O kitap (Kur’an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.” Kur’an 2:2
 3. “Kullarım sana beni sorduklarında de ki ben çok yakınım; bana dua ettiğinde, dua edenin isteğine karşılık veririm. O halde, benim davetime uysunlar ve bana güvensinler ki doğru yolu bulabilsinler.” Kur’an 2:186
 4. “Allah’a iman edenlere ve O’na sımsıkı sarılanlara gelince; Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak ve onları dosdoğru bir yol ile kendine yöneltecektir.” Kur’an 4:175
 5. “Rızâsını arayanı Allah onunla (Kur’an’la) kurtuluş yollarına iletir ve onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp dosdoğru bir yola götürür.” Kur’an 5:16
 6. “Rüşd çağına erişinceye kadar yetimin malına, sadece en iyi tutumla yaklaşınız; ölçü ve tartıyı adaletle yapınız! Biz, herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman, yakınlarınız dahi olsa adaletli olunuz; Allah’a verdiğiniz sözü tutunuz. İşte, düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyunuz, başka yollara uymayınız; zira o yollar sizi Allah’ın yolundan ayırır. İşte, sakınmanız için Allah size bunları emretti.” Kur’an 6:153
 7. “İblîs, “Öyle ise beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım” dedi. “Sonra onlara elbette önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen, onların çoklarını şükredenlerden bulamayacaksın” dedi.” Kur’an 7:16
 8. Allah, bir grubu doğru yola iletti, bir gruba da sapıklık müstehak oldu. Çünkü onlar Allah’ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyle iken, kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar.” Kur’an 7:30
 9. “Onları huzuruna toplayacağı gün, gündüzün bir saatinden başka, dünyada durmamış gibidirler; birbirleriyle tanışırlar. Allah’a kavuşmayı yalanlayıp da doğru yolu tutmayanlar, hüsrana uğramışlardır.” Kur’an 10:45
 10. “Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a dayandım. Çünkü yeryüzünde hiçbir varlık yoktur ki, Allah onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz, Rabbim dosdoğru yoldadır.”” Kur’an 11:56
 11. “Elif, lâm, râ. Bu, Rabblerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip ve övgüye lâyık olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. “ Kur’an 14:1
 12. Yolun doğrusu Allah’ındır. Yolun eğrisi de vardır. O, dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.” Kur’an 16:9
 13. “Allah, doğru yolda gidenlerin hidayetini arttırır. Kalıcı olan iyi işler, Rabbinin katında hem ödül bakımından daha iyi, hem de sonuç olarak daha hayırlıdır.” Kur’an 19:76
 14. ““Doğrusu ben, tövbe edeni, inanıp yararlı işler yapanı, sonra da doğru yola gideni bağışlarım.” Kur’an 20:82
 15. “De ki: “Herkes gözlemektedir; siz de gözleyiniz! Şüphesiz doğru-düzgün yolun yolcularının kimler olduğunu ve kimlerin doğru yolda bulunduğunu bileceksiniz” Kur’an 20:135
 16. “Sen onları doğru bir yola çağırıyorsun.” Kur’an 23:73
 17. “Ama âhirete inanmayanlar ısrarla yoldan çıkıyorlar.” Kur’an 23:74
 18. “Allah tarafından gelecek ve hiçbir kimsenin geri çeviremeyeceği o gün gelmeden önce yönünü bu dosdoğru dine çevir. O gün insanlar, yaptıklarına göre gruplara ayrılırlar.” Kur’an 30:43
 19. Güzel işler yapanlar için bir rehber ve bir rahmet kaynağıdırlar.” Kur’an 31:3
 20. “İşte onlar, Rableri tarafından gösterilmiş doğru yol üzeredirler ve onlar kurtuluşa erenlerdir.” Kur’an 31:5
 21. “Eğer anne baban seni bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme! Onlarla dünyada iyi geçin! Bana yönelenlerin yoluna uy! Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size, yapmış olduklarınızı haber vereceğim.” Kur’an 31:15
 22. Dosdoğru bir yol üzerindesin.” Kur’an 36:4
 23. “Ve bana kulluk ediniz, doğru yol budur” demedim mi?” Kur’an 34:61
 24. “Şüphesiz İbrâhim de Nûh’un yolundan idi. Çünkü o, Rabbine samimi bir kalple yönelmişti.” Kur’an 37:83
 25. “Her ikisini de doğru yola ilettik.” Kur’an 37:118
 26. “Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların, bu Kitab’ın etkisinden tüyleri ürperir, derken hem bedenleri ve hem de gönülleri Allah’ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu Kitap, Allah’ın, dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz.” Kur’an 39:23
 27. “Allah Nûh’a, sana, İbrâhim’e, Mûsâ’ya ve İsâ’ya, “Dine dosdoğru uyunuz, dinde ayrılığa düşmeyiniz” diye vasiyet ettiğimiz dini size yasallaştırdı. Senin kendilerini çağırdığın bu esas, müşriklere ağır geldi. Allah dileyenleri kendine seçer, kendisine yönelenleri de doğru yola iletir.” Kur’an 42:13
 28. “Bundan dolayı sen Allah’a davet et! Emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Onların arzularına uyma ve şöyle de: “Allah’ın indirdiği kitaba inandım. Aranızda adeletli davranmakla emrolundum. Allah bizim de sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da sizedir. Aramızda tartışmaya gerek yoktur. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş yalnız O’nadır.” Kur’an 42:15
 29. “Bir vakit de İbrahîm babasına ve kavmine şöyle demişti: “- Bilin ki ben, sizin taptıklarınızdan berîyim. “Ben ancak O, beni yaratana taparım. Şüphesiz O beni doğru yola iletecektir.” Onun bu sözünü, ardından geleceklere sürekli kalacak bir ilke olarak bıraktık ki, insanlar Rabblerine dönsünler. Doğrusu ben bunları da, babalarını da, kendilerine gerekçeli, hikmete dayalı, toplumda hakça düzeni gerçekleştirecek hak kitap Kur’ân ve hakkı açıklayan bir Rasul gelinceye kadar, dünya nimetlerinden faydalandırdım.” Kur’an 26:29
 30. “Ve bana kulluk ediniz, doğru yol budur» demedim mi?” Kur’an 34:61
 31. “İşte sana da, emrimizle, bir ruh (kalpleri dirilten bir kitap) vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun; göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah’ın yoluna. İyi bilin ki, bütün işler sonunda Allah’a döner.” Kur’an 42:52-53
 32. “Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl! Şüphesiz sen dosdoğru yoldasın.” Kur’an 43:34
 33. “Şüphesiz o Kıyametin (kopacağının) bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin, bana uyun, bu doğru bir yoldur.” Kur’an 43:61
 34. ”(Resûlüm!) De ki: Cinlerden bir topluluğun (benim okuduğum Kur’an’ı) dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunmuştur: Gerçekten biz, hârikulâde güzel bir Kur’an dinledik . Doğru yola iletiyor, ona iman ettik. (Artık) kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız. Hakikat şu ki, Rabbimizin şânı çok yücedir. O, ne eş ne de çocuk edinmiştir. Doğrusu bizim beyinsiz olanımız (iblis veya azgın cinler), Allah hakkında pekaşırı yalanlar uyduruyormuş. Halbuki biz, gerek insanlar gerekse cinler Allah hakkında asla yalan söylemezler, sanmıştık. Şu da gerçek ki, insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da, onların taşkınlıklarını arttırırlardı. Onlar da sizin sandığınız gibi, Allah’ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı. ” Kur’an 72:1-8
 35. ”Biz onu yola kılavuzladık. Artık ya şükredici olur ya nankör.” Kur’an 76:2
 36. ”İşte gerçek gün budur. Dileyen, Rabbine doğru bir yol tutsun.” Kur’an 78:39
 37. ”Kahrolası insan! Ne inkârcıdır! Allah onu neden yarattı? Bir nutfeden (spermadan) yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onun canını aldı ve kabre soktu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltir.” Kur’an 80:17-22
 38. ”Sizden doğru yolda gitmek isteyenler için de. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.” Kur’an 81:29
 39. ”Ona iki yolu gösterdik . Fakat o, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş nedir bilir misin? Köle azat etmek, Veya açlık gününde yemek yedirmektir, Yakınlığı olan bir yetime Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula. Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır.” Kur’an 90:10-17
 40. Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir.” Kur’an 92:12-13