Dönüş Allah’adır

Dönüş Allah’adır

  1. “O hem diriltir hem de öldürür ve yalnız O’na döndürüleceksiniz.” Kur’an 10:56
  2. “Göklerin ve yerin egemenliği Allah’ındır. Dönüş Allah’adır.” Kur’an 24:42
  3. “Siz Allah’ı bırakıp birtakım putlara tapıyor, asılsız sözler uyduruyorsunuz. Bilmelisiniz ki, Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, size rızık veremezler. O halde rızkı Allah katında arayın. O’na kulluk edin ve O’na şükredin. Ancak O’na döndürüleceksiniz.” Kur’an 29:17
  4. “Bu Kitap mutlak galip, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi Allah tarafından indirilmiştir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur, dönüş ancak O’nadır.” Kur’an 40:2,3
  5. “Doğrusu Biz diriltiriz, Biz öldürürüz, dönüş Bize’dir.” Kur’an 50:43