Kur’an’daki tüm ferahlık ayetleri (Din Ferahlıktır)

Kur’an’ın birinci ana gündemi; Allah’ın affediciliğidir. Bu, Kur’an’daki dinin ferahlığı konusu ile birleşir. Fatiha’nın başındaki ayet, Kur’an’ın başka yerlerinde genişletilmiştir ve bazı diğer konularla yakından ilişkilidir. Allah kitabına -99 ismi arasından- esirgeyen ve bağışlayan olduğunu bildirerek başlamıştır. Allah’ın bu seçiminde düşünülmesi gereken önemli bir mesaj vardır.

Allah merhametlidir, affetmek ister. (61 ayet)

“O, rahmet ve merhametin kaynağıdır.” Kur’an 1:3

Allah ikinci şanslar verir. (12 ayet)

Kim bir kötülük yapar veya kendine zulmeder de sonra Allah’tan af dilerse, Allah’ı çok bağışlayıcı ve merhamet edici bulacaktır.” Kur’an 4:110

Din, sert ve katı değildir. (20 ayet)

“Biz, Kur’ân’ı sana sıkıntıya düşesin diye değil, Allah’a saygılı olana bir öğüt olsun diye indirdik.” Kur’an 20:2

Allah anlayışlıdır.  (14 ayet)

“Biz, herkesi ancak gücü oranında sorumlu tutarız.Katımızda hakikati konuşan bir kitap vardır, onlar haksızlığa uğratılmazlar.” Kur’an 23:62

Detaycılık ve gereksiz sorular dinde yoktur, din basittir. (22 ayet)

“Ey iman edenler! Açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayınız. Eğer Kur’ân indirilirken onları sorarsanız, size açıklanır. Açıklamadığına göre Allah onları affetmiştir. Zira Allah çok bağışlayıcıdır; yumuşak davranandır.” Kur’an 5:101

NOTLAR:

  • Şükretmek ve nimet ayetleri buraya eklenmemiştir.
  • Peygamberin Allah’tan daha merhametli olduğu inancı Hristiyanlıktadır. Kur’an’da bazı yerlerde Allah peygamberini erteler.
  • Arapça’daki ‘el’ eki nedeniyle ”rahim”; ”bağışlayan” demek iken, Allah’ın ismi olan ”Er-Rahim” ”Bağışlamanın bizzat kendisi” gibi bir anlama gelmekte ve ”Bağışlamanın kaynağı” olarak çevrilmektedir.
  • Dinde zorlama yoktur konusu buraya eklenmemiştir.