Din basittir

Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını arzulayarak Allah’ın sana helâl kıldığını neden kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. -Kur’an 66:1

Peygamberimiz eşini hoşnut etmek için laf arasında bir şeyi bir daha yemeyeceğini söylemiş. Allah’ın ayeti bunu ”kendine haram kılmak” olarak değerlendiriyor.

Demek ki; haram kılmak, yasaklamak demektir. Helal kılmak da tersi olduğuna göre; serbest bırakmak manasına gelir.

  • Haram kılmak: Yasaklamak
  • Helal kılmak: Serbest bırakmak

Konunun yemek olduğuna dikkat ediniz, konu bizim için din değil. Ama demek ki dine ve kavramlarına hayattan bağımsız bakan biziz. Dini kavramların kendi uygulama alanları, hakim olduğu konular yok. Kavramlar hayatın bizzat içindeler.

Allah bizlere nelerin serbest, nelerin yasak olduğunu Kur’an’da söyler.

”Allah size, sadece ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı…” Kur’an 16:115

”…Allah alım satımı helâl, faizi haram kılmıştır…’ Kur’an 2:275

”…Gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayınız; anne babaya iyilik ediniz; fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyiniz! Sizin de onların da rızkını biz veririz; kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayınız ve Allah’ın yasakladığı cana haksız yere kıymayınız! İşte, aklınızı kullanasınız diye Allah size bunları emretti.’ Kur’an 6:151

Kur’an’a göre müslüman, Allah’ın helal kıldığını helal, haram kıldığını helal bilendir.

”Onlar, Allah ile birlikte başka bir tanrıya kulluk etmezler. Haksız yere Allah’ın haram kıldığı cana kıymazlar. Zina etmezler…” -Kur’an 25:68

“Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve temiz şeyleri haram kılmayınız ve sınırı aşmayınız. Allah sınırı aşanları sevmez.” Kur’an 5:87

  • Müslüman: Allah’ın serbest bıraktıklarını kendine serbest bırakan, Allah’ın yasakladıklarını kendine yasaklayan kişi.

Kur’an’ın ana gündemlerinden biri, Allah adına helal-haram koyanlardır. Kur’an bu kişileri ve onlara uyanları sorguya davet ederken delil sunmalarını ister.

‘…O, bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Eğer doğru iseniz bana bir bilgi söyleyiniz.’ Kur’an 6:143

‘…Allah’ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı?”…’ Kur’an 7:32

“De ki: “Ne oldu size de, Allah’ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir haram bir de helâl yaptınız?” De ki: “Allah mı size izin verdi, yoksa Allah’a iftira mı ediyorsunuz?” Kur’an 10:59

Kur’an, insanların helal-haram koymasını Allah’a karşı yalan uydurmak olarak nitelendiriyor.

“Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak, “Bu helâldir, şu da haramdır” demeyin! Çünkü Allah’a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah’a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler.” Kur’an 16:116

Allah’a karşı yalan uydurmak tabirine dikkat ediniz. Kur’an’da şeytanın en büyük tuzaklarından biri ve en şiddetli eleştirilen konulardan biri olarak Allah adına konuşmak, yalan söylemek, bilmediğini söylemek geçer.

‘…Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır…’ Kur’an 7:33

Bu konuyu hayattan bağımsız düşünmediğiniz anda ortaya çıkan sonuç hayret vericidir. Kimsenin kimseye Allah’ın yasaklamadığı bir şeyi yasaklayamadığını düşünsenize. Kur’an’a göre Allah’ın söyledikleri dışında baba oğluna, patron çalışanına, devlet vatandaşına bile yasak koyamaz, yasak olan bir şeyi serbest bırakamaz.

Allah’ın haram olduğunu söyledikleri dışında haram aramak, helali haram noktasına getirmek Kur’an’da eleştirilir.

“Allah’ın adı anılarak kesilenlerden niçin yemeyesiniz? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kaldığınız dışında, haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçoğu bilgisizce, kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin, haddi aşanları çok iyi bilir.” Kur’an 6:119

Müşrikliğin özelliklerinden biri, Allah’ın söylemesi dışında bir şeyi haram kılmaktır.

“Allah’a ortak koşanlar, “Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız, O’ndan başka bir şeye tapmazdık ve O’nsuz hiçbir şeyi haram kılmazdık” dediler…” Kur’an 16:35