Detaycılık ve gereksiz sorular dinde yoktur, din basittir

 1. “Allah, bir sivri sineği, hatta ondan daha küçük bir şeyi örnek vermekten çekinmez. İnananlar, bu örneğin Rabblerinden bir gerçek olduğunu bilirler. Kâfirler ise, “Allah bu örnekle ne demek istedi?” derler. “Allah bu örnekle birçoğunu saptırır, birçoğunu da doğruya yöneltir; bu örnekle, fâsıklardan başkasını saptırmaz.” Kur’an 2:26
 2. “Mûsâ, toplumuna “Allah size bir inek kesmenizi emrediyor’ demişti. ‘Bizimle alay mı ediyorsun?” dediler. O da, “Câhillerden olmaktan Allah’a sığınırım” dedi. “Bizim adımıza Rabbine dua et, bize ineğin nasıl olduğunu açıklasın” dediler. Mûsâ, “Allah diyor ki, o ne yaşlı ne de körpe; ikisi arasında bir inektir. Size emredileni, hemen yapın” dedi. Bu defa, “Bizim için Rabbine dua et, bize onun rengini açıklasın” dediler.” Mûsâ da, “Allah diyor ki, sarı renkli, parlak tüylü, bakanların içini açan bir renktedir” dedi. “Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir inek olduğunu bize açıklasın, nasıl bir inek keseceğimizi anlayamadık. Biz, inşallah emredileni yerine getiririz” dediler. Mûsâ dedi ki: “Allah şöyle buyuruyor: O inek, henüz boyunduruk altına alınmayan, yer sürmeyen, ekin sulamayan, serbest dolaşan, hiç alacası bulunmayan bir inektir.” “İşte şimdi gerçeği anlattın” dediler ve bunun üzerine onu bulup kestiler, ama az kalsın kesmeyeceklerdi.” Kur’an 2:67-71
 3. “Yoksa siz de, daha önce Mûsâ’ya sorulduğu gibi Peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim küfrü imanla değiştirirse, kesinlikle düz yoldan sapmış olur.” Kur’an 2:108
 4. Bilmeyenler dediler ki: “Allah bizimle niçin konuşmuyor, yahut bize niçin bir âyet gelmiyor?” Onlardan öncekiler de tıpkı onların dediklerini demişlerdi. Kalpleri birbirine benzedi. Gerçekleri iyice bilmek isteyenlere âyetleri apaçık gösterdik.” Kur’an 2:118
 5. “Bu azabın sebebi, Allah’ın kitabı hak olarak indirmiş olmasıdır. Kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler elbette derin bir ayrılığa düşmüşlerdir.” Kur’an 2:176
 6. “Sana ayın evrelerini soruyorlar. De ki: “Onlar, haccın ve insanların öteki faaliyetlerinin vaktini gösterir. Evlere arkalarından girmeniz iyi değildir; asıl iyi Allah’a karşı sorumluluk bilincinde olmaktır. O halde evlere kapılarından giriniz ve Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olunuz ki kurtuluşa eresiniz.” Kur’an 2:189
 7. “Sana kitabı indiren O’dur. Onun bazı âyetleri muhkem/anlamları tam bilinen olduğundan kitabın esasını teşkil ederler; diğerleri de müteşâbihtir/araştırılarak manaları bilinecek olan tabiat kanunlarıdır. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu açıklamak için ondaki müteşâbih âyetlerin peşine düşerler. Halbuki onun açıklamasını ancak Allah ve “ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafındandır” diyen ilimde yüksek payeye erişenler bilir. Ancak akıl sahipleri düşünüp anlar.” Kur’an 3:7
 8. “Derken Allah, (kendi başına akledemediğinden) ona, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi; karganın yaptığını görünce, “Yazık bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim ben?” dedi ve pişman olanlardan oldu!” Kur’an 5:31
 9. “Ey iman edenler! Açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayınız. Eğer Kur’ân indirilirken onları sorarsanız, size açıklanır. Açıklamadığına göre Allah onları affetmiştir. Zira Allah çok bağışlayıcıdır; yumuşak davranandır.” Kur’an 5:101
 10. “Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: “Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu zamanında açığa ancak O çıkarır. Kıyametin bilgisi göklere ve yere ağır gelir; kıyamet ansızın size gelecektir. Sanki, sen onu biliyormuşsun gibi, sana soruyorlar.” De ki: “Onun ilmi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmiyorlar.” Kur’an 7:187
 11. “Karanlığa taş atar gibi, kimi “Onlar üç kişidir, dördüncüleri köpekleridir” der. Kimi de “Beş kişidir, altıncıları da köpekleridir” der. Kimi “Yedi kişidir, sekizincileri köpekleridir” der. De ki: “Onların sayısını en iyi Rabbim bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Delillerin açık olması dışında kimseyle tartışma ve ileri-geri konuşanların hiçbirinden bilgi isteme!” Kur’an 18:22
 12. “Onlar mağaralarında üç yüzyıl ve buna ilâveten dokuz yıl kalmışlardır. De ki: “Ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizlisi O’na aittir. O ne kadar güzel görür ve ne kadar güzel işitir! Onların, O’ndan başka bir yöneticisi yoktur. O, kendi hükmüne kimseyi ortak etmez.” Kur’an 18:26
 13. “Andolsun ki biz, bu Kur’ân’da insanlara her örneği açıkladık. Ama insan tartışmaya her şeyden daha düşkündür.” Kur’an 18:54
 14. “De ki: “Rabbimin kelimelerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir o kadarını daha ilâve etsek, Rabbimin kelimeleri tükenmeden denizler tükenirdi.” Kur’an 18:109
 15. “Muhammed sadece bir peygamberdir; ondan önce de peygamberler gelip geçti. Öyleyse, o ölür yahut öldürülürse, topuklarınız üzerinde gerisin geri mi döneceksiniz? (Dinin mantığını şu indirilenlerle anlamış oldunuz.) Artık bundan sonra kim topukları üzere geri dönerse Allah’a zarar veremez; fakat şükredenlerin ödülünü Allah verir.” Kur’an 3:144
 16. Bilmediğin şeyin ardına düşme! Çünkü (öğrendiğin anda) kulak, göz, kalp; bunların hepsi bundan sorguya çekilecektir.” Kur’an 17:36
 17. “Îsâ, apaçık mucizeler getirince şöyle dedi: “Ben size bu hikmeti getirdim ve ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah’a saygı duyunuz ve bana itaat ediniz.” Kur’an 43:63
 18. ” Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız?” Kur’an 53:12
 19. ”Ey iman edenler! Peygamber ile gizli bir şey konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka veriniz. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet bir şey bulamazsanız, bilin ki Allah bağışlayandır, esirgeyendir.” Kur’an 58:12
 20. ”Ancak şunlar öyle değildir: Namaz kılanlar, Ki, onlar namazlarında devamlıdırlar (ihmal göstermezler;). Mallarında, belli bir hak vardır, İsteyen yoksula ve yoksuna… Ceza (ve hesap) gününün doğruluğuna inananlar; Rab’lerinin azabından korkanlar, Ki Rab’lerinin azabı(na karşı) emin olunamaz; Irzlarını koruyanlar Ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna; çünkü onlar kınanmaz. Ama kim bundan ötesini ararsa, onlar (sınırı) aşanlardır.’‘ Kur’an 70:22-30
 21. ”Onu aceleye getirip dilini oynatma. Onu toplamak da okutmak da bize düşer. Biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşunu izle. Sonra onu açıklamak da bize düşer.” Kur’an 75:16-19
 22. ”Halbuki onlara ancak, dini yalnız O’na has kılarak ve hanifler olarak Allah’a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur.” Kur’an 98:5

Bu konuyla ilişkili diğer konular

 1. Gaybı yalnız Allah bilir
 2. Kıyamet zamanını yalnız Allah bilir
 3. Dinde tartışacak bir şey yoktur, din nettir
 4. Kur’an yeterince anlaşılırdır, kendi kendisinin tefsiridir