Category: Yardım yalnız Allah’tandır

Allah’tan başka yalvarılanların bizzat kendisi yardıma muhtaçtır

Allah’tan başka yalvarılanların bizzat kendisi yardıma muhtaçtır “De ki: “Allah’ı bırakıp da, bize ne fayda ne de zarar veren şeylere mi yalvaralım? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra topuklarımızın üzerinde gerisin geri mi dönelim? Tıpkı kendisini doğru yola çağıran arkadaşları: ‘Bizimle gel’ diye seslendikleri halde şeytanların ayartmasına kapılıp dünyevî zevkler peşinde körü körüne koşturan kimse…

Tek koruyucu Allah’tır, Allah’tan başka sığınılacak yoktur

Tek koruyucu Allah’tır, Allah’tan başka sığınılacak yoktur “Şüphesiz ki benim koruyanım, kitabı indiren Allah’tır ve o bütün iyi kullarını görüp gözetir.” Kur’an 7:196 “Seferden geride bırakılan üç kişinin de tövbesini kabul etmiştir. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıkıştırmıştı. Allah’tan başka sığınacak kimse olmadığını anladılar. Sonra onlara yöneldi ki tövbe etsinler. Şüphesiz…

Allah iman edenleri korur

Allah iman edenleri korur “Sonra biz, peygamberlerimizi ve aynı şekilde iman edenleri kurtarırız. İnananları kurtarmamız, üzerimize bir haktır.” Kur’an 10:103 “Gömleğinin üzerinde sahte bir kan getirdiler. Ya‘kûb dedi ki: “Bilakis; nefisleriniz size bir işi güzel gösterdi. Artık bana düşen, hakkıyla sabretmektir. Anlattığınız karşısında, yardım edecek olan ancak Allah’tır.” Kur’an 12:18 “Andolsun ki, kadın ona meyletmişti….

İnsan gerçekten kimden yardım isteneceğini zorda kalınca anlar

İnsan zorda kaldığında yalnız Allah’a yalvarır “De ki: “Ne dersiniz, size Allah’ın azabı gelse veya o kıyamet gelip çatıverse siz, Allah’tan başkasına mı yalvarırsınız?Doğru sözlü iseniz söyleyin bakalım! Hayır, yalnız O’na yalvarırsınız da, O dilerse, yakındığınız belâyı uzaklaştırır. Siz, ortak koştuklarınızı unutuverirsiniz.” Kur’an 6:40 “De ki: “Karanın ve denizin karanlıklarından, tehlikelerinden sizi kim kurtarabilir ki? O…

Yardım yalnız Allah’tan dilenebilir, sadece Allah yardım edebilir

Yardım yalnız Allah’tan dilenebilir, sadece Allah yardım edebilir “Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.” Kur’an 1:5 “Sabır ve dua ile Allah’tan yardım isteyin. Sabır ve dua, Rablerine kavuşacaklarını ve kesinlikle O’na döneceklerini bilen, gerçekten kalbi Allah sevgisinden dolayı ürperenlerin dışındakilere ağır gelir.” Kur’an 2:45,46 “Allah size yardım ederse, hiç kimse sizi yenemez;…

Kurtarılacaklar dünyada iken Allah’dan yardım bekleyenlerdir

Mümin kurtarılmayı Allah’tan bekleyendir “Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O’dur. Beni yediren, içiren O’dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur. Benim canımı alacak, sonra beni diriltecek O’dur. Ve hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum O’dur.” Kur’an 26:78,82 “Arş’ı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar (melekler), Rablerini hamd ile tesbih ederler, O’na iman ederler….

Allah’tan başka dostu olanların koruyucusu ve yardımcısı yoktur

Allah’tan başka dost ve yardımcı yoktur, Allah’tan başka dostu olanların kurtuluşu yoktur “İş, ne sizin kuruntularınızla, ne de kitap ehlinin kuruntularıyla olur. Kötülük yapan, onunla cezalandırılır ve kendisine Allah’tan başka ne dost ne de yardımcı bulur.” Kur’an 4:123 “İnanıp iyi işler yapanların ödüllerini eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Kulluktan çekinip büyüklük taslayanlara…

Birini Allah’ın elinden kimse kurtarmaz, kimseye hiçbir koruyucu yoktur

Allah’a karşı bir koruyucu bulunamaz, Allah’ın elinden kimse kurtaramaz “Sizler belki bu dünya hayatında onları savunabilirsiniz; ya kıyamet günü, Allah’a karşı onları kim savunacak ya da kim onların koruyucusu olacaktır?” Kur’an 4:109 “Ey kavmim! Ben onları kovarsam, beni Allah’ın azabından kim korur? Düşünmüyor musunuz?” Kur’an 11:30 “Andolsun, dilesek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız; sonra bu durumda…