Category: Yalnızca Allah

Sadece Allah yaratabilir, yaşatabilir

Sadece Allah yaratabilir, yaşatabilir “Şüphesiz, Rabbiniz o Allah’tır ki, gökleri ve yeri altı zaman devresi içinde yarattı, sonra kâinat üzerinde hükümrânlığını kurdu. O, geceyi, hemen arkasından kendisini kovalayan gündüze örter. Güneş, ay ve yıldızları da daima irâdesine boyun eğmiş durumda var etmiştir. Bilesiniz ki yaratmak da emretmek de O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir!”…

Otorite sahibi ve galip olan sadece Allah’tır

Otorite sahibi ve galip olan sadece Allah’tır “Zira kullarının üzerine otorite sahibi sadece O’dur. O, hikmet sahibidir; her şeyden haberdardır.” Kur’an 6:18 “Şüphesiz, Rabbiniz o Allah’tır ki, gökleri ve yeri altı zaman devresi içinde yarattı, sonra kâinat üzerinde hükümrânlığını kurdu. O, geceyi, hemen arkasından kendisini kovalayan gündüze örter. Güneş, ay ve yıldızları da daima irâdesine…

Müminler yalnız Allah’a güvenirler

Güvenilecek olan sadece Allah’tır “Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayınız; hani bir topluluk size el uzatmaya teşebbüs etmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah’tan sakınınız. Müminler sadece Allah’a güvensinler.” Kur’an 5:11 “Korkanların içinden Allah’ın kendilerine lütufta bulunduğu iki kişi şöyle dedi: “Onların üzerine kapıdan giriniz; oraya bir girdiniz mi artık siz zaferi…

Vekil olarak Allah yeter

Vekil olarak Allah yeter “Onlar, “Biz sana itaat ediyoruz” derler; ama yanından ayrılınca onlardan bir kısmı, senin dediğinden başkasını gizlice kurar. Allah da onların gizlice kurduklarını yazar. Sen onlara aldırma ve Allah’a dayan; vekil olarak Allah sana yeter.” Kur’an 4:81 “Göklerde ve yerde olan her şey Allah’a aittir. Vekil olarak Allah yeter.” Kur’an 4:132 “Eğer…

Allah bize yeter

Allah bize yeter “Bir kısım insanlar, müminlere, “Düşmanlarınız size karşı asker topladılar, sakının onlardan!” dediklerinde bu, onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve “Allah bize yeter. O, ne güzel vekildir!” dediler.” Kur’an 3:173 “Eğer sana hile yapmak isterlerse bil ki Allah sana yeter. O, seni yardımıyla ve müminlerle destekleyendir.” Kur’an 8:62 “Ey Peygamber! Sana ve…

Allah’tan başka ilah yoktur

Allah’tan başka ilah yoktur “Allah’tan başka ilah yoktur; her zaman diridir; bütün varlıkların kendi kendine yeterli kaynağıdır. Ne uyuklama tutar O’nu, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. O’nun izni olmaksızın katında şefaat edebilecek olan kimdir? O, insanların gözlerinin önünde olanı da arkalarında olanı da bilir; O dilemedikçe insanlar O’nun ilminden hiçbir şey…

Sakınılması, çekinilmesi, korkulması gereken sadece Allah’tır

Sakınılması, çekinilmesi, korkulması gereken sadece Allah’tır “Ey İsrâiloğulları! Sizlere verdiğim nimetleri hatırlayınız. Siz benim emrimi yerine getiriniz ki, ben de sizin isteğinizi yerine getireyim. Sadece benden çekinin.” Kur’an 2:40 “Beraberinizde olan Tevrat’ı doğrulayıcı olarak indirdiğim Kur’ân’a iman ediniz. Sakın onu inkâr edenlerin ilki olmayınız. Âyetlerimi de küçük bir değerle değiştirmeyiniz ve yalnız benden sakınınız.” Kur’an 2:41…

Kulluk yalnız Allah’adır

Kulluk yalnız Allah’adır “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. “ Kur’an 6:162 “Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.” Kur’an 1:5 “Biz Allah’ın manevi rengiyle boyandık. Allah’tan daha güzel rengi kim verebilir? Biz sadece O’na kulluk ederiz.” Kur’an 2:138 “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım,…