Category: Uncategorized

Yardım, lütuf değil hakkı teslim etmektir

 “Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları, sebzeleri, zeytinleri, narları yaratan O’dur. Her biri meyve verdiği zaman, meyvesinden yiyiniz. Devşirilip toplandığı gün de hakkını ve sadakasını veriniz. İsraf etmeyiniz, çünkü Allah isrâf edenleri sevmez.” Kur’an 6:141 “Bir de akrabaya, yoksula ve yolcuya/çaresiz kalana hakkını ver! Gereksiz yere de saçıp savurma!” Kur’an 17:26 ”Ancak şunlar öyle değildir: Namaz…

Allah güzel davrananları ödüllendirir

Allah iyi davrananları ödüllendirir “Yûsuf ergenlik çağına erişince, ona hüküm ve ilim verdik. İşte,güzel davrananları biz böyle ödüllendiririz.” Kur’an 12:22 “Böylece Yûsuf’a, orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi ulaştırırız. Güzel davrananların ödülünü zayi etmeyiz.” Kur’an 12:56 ““Â, yoksa sen Yûsuf musun?” dediler. “Ben Yûsuf’um, bu da kardeşimdir” dedi. “Allah…

İyiliği emredip kötülükten menetmek müslümanların topluma karşı görevidir

İyiliği emredip kötülükten menetmek müslümanların topluma karşı görevidir “Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü menedenbir grup bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” Kur’an 3:104 “Siz insanlığın iyiliği için yetiştirilmiş hayırlı bir topluluksunuz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınızve Allah’a inanırsınız. Eğer kitap ehli de inansaydı, elbette bu, kendileri için çok iyi olurdu. İçlerinden iman edenler var, fakat çoğu yoldan çıkmışlardır.”…

Rızkı paylaşmak toplum ekonomik ferahı içindir

“Sana, şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki: Her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür. Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. «İhtiyaç fazlasını» de. Allah size âyetleri böyle açıklar ki düşünesiniz. “ Kur’an 2:219 “Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve cimriliği emreder. Oysa…

Hayır işlemenin de adabı vardır

“Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Rabbleri katında has ödülleri vardır. Onlara hiç korku olmadığı gibi, onlar üzülmeyeceklerdir de.” Kur’an 2:262 “Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir. Allah zengindir; yumuşak davranandır.” Kur’an 2:263 “Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını…

Tüm iyiliklerin karşılığı ahirette de fazlasıyla verilecektir

“…Her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa, şüphesiz ki, Allah onu kabul eder ve hakkıyla bilir.” Kur’an 2:158 “…Her kim, yapmakla sorumlu olduğundan daha fazla iyilik yaparsa, kendisine iyilik yapmış olur…” Kur’an 2:184 “Mallarını Allah’ın rızasını kazanmak ve kalben tatmin olmak için hayır yolunda harcayanların durumu, yüksek bir yerdeki bir bahçe gibidir: Bir yağmur yağar, bu sayede…

Yoksula, yetime, yolda kalmışa ve diğer sayılanlara iyilik yapmak gerekir

“Vaktiyle biz, İsrailoğullarından: Yalnızca Allah’a kulluk edeceksiniz, ana-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almış ve «İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekâtı verin» diye de emretmiştik. Sonunda azınız müstesna, yüz çevirerek dönüp gittiniz.” Kur’an 2:83 “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batıya çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah’a, âhiret gününe, meleklere ve kitaba iman edenin; malını çok sevmesine rağmen…

Allah yolunda harcamak imanın şartıdır

“Onlar, gayba inanırlar, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar.” Kur’an 2:3 “Allah yolunda harcama yapınız. Kendi kendinizi tehlikeye atmayınız ve iyilik yapmaya devam ediniz; Allah iyilik yapanları sever.” Kur’an 2:195 “Allah yolunda mallarını harcayanların durumu, kendisinden yedi başak çıkan ve her başakta yüz tane bulunan bir buğday tohumuna benzer. Allah dilediğine kat kat verir; Allah her şeyi…

Herkes iyi işler ve iyilik yapmakla mesuldür

“Ey bilginler, kitabı okuduğunuz halde, insanlara iyiliği emredip, kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?” Kur’an 2:44 “Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz, iyi işler yapınız; doğrusu ben yaptıklarınızı bilirim.” Kur’an 23:51 “(Süleyman) onun sözünden dolayı gülümsedi ve dedi ki: Ey Rabbim! Beni, gerek bana gerekse ana-babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle, beni iyi kulların…