Category: Şefaat yalnız Allah’ındır

Allah hükmüne kimseyi ortak etmez

Allah hükmüne kimseyi ortak etmez “Allah, kendinizden şöyle bir örnek verdi: “Size verdiğimiz mallarda hizmetçilerinizden ortaklarınız var mı? Siz ve hizmetçileriniz mallarda eşit misiniz? Bu konuda birbirinizden çekindiğiniz gibi onlardan da çekinir misiniz?” İşte biz akıllarını kullanan insanlara âyetlerimizi böyle açıklıyoruz.” Kur’an 30:28 “Gökteki İlâh da, yerdeki İlâh da O’dur. O, hakîmdir, her şeyi bilendir.”…

Dönüş Allah’adır

Dönüş Allah’adır “O hem diriltir hem de öldürür ve yalnız O’na döndürüleceksiniz.” Kur’an 10:56 “Göklerin ve yerin egemenliği Allah’ındır. Dönüş Allah’adır.” Kur’an 24:42 “Siz Allah’ı bırakıp birtakım putlara tapıyor, asılsız sözler uyduruyorsunuz. Bilmelisiniz ki, Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, size rızık veremezler. O halde rızkı Allah katında arayın. O’na kulluk edin ve O’na şükredin. Ancak O’na…

Allah bizi en iyi tanıyandır, affedilip affedilmeyeceğimizi kimse ondan daha iyi bilemez

Allah bizi en iyi tanıyandır, affedilip affedilmeyeceğimizi kimse ondan daha iyi bilemez “Rabbiniz, sizi en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder; dilerse sizi cezalandırır. Biz, seni onların üzerine bir vekil olarak göndermedik.” Kur’an 17:5 “Nûh’tan bu yana biz böyle nicelerini yok ettik. Çünkü kullarının günahlarını bütünüyle görüp haberdar olmakta senin Rabbin gibisi yoktur.” Kur’an 17:17…

Peygamberlerin af dilemesi Allah’ın kararını etkilemez

Peygamberlerin af dilemesi Allah’ın kararını etkilemez “Onlar için ister af dile, ister dileme; onlar için yetmiş defa af dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir. Bu, onların Allah ve Peygamberini inkâr etmelerinden dolayıdır. Allah, fâsıklar topluluğunu hidayete erdirmez.” Kuran 9:80 “İbrâhim’in, babası için af dilemesi, sadece ona verdiği sözden ötürü idi. Fakat onun, Allah düşmanı olduğu…

Herkes tek tek sorgulanacak, peygamber dahil

Herkes tek tek sorgulanacak, peygamberler dahil “Andolsun ki, sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Sizinle ilgili olarak ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda göremeyeceksiniz. Andolsun aranızdaki bütün bağlar kopmuş ve tanrı sandığınız şeyler sizden kaybolup gitmiştir.” Kur’an 6:94 “Elbette kendilerine peygamber gönderilenleri de, gönderilen peygamberleri de…

Allah peygamberden daha merhametlidir

Allah peygamberden daha merhametlidir “De ki: “Acele istediğiniz şey benim elimde olsaydı, elbette benimle sizin aranızda iş bitirilmişti. Allah, zâlimleri hakkıyla bilir.”Kur’an 6:58 “Öyle ise onlar hakkında acele etme! Biz onlar için teker teker sayıyoruz.” Kur’an 19:84 “Artık güç ve kuvvet sahibi peygamberlerin sabrettiği gibi sen de sabret! Onlara azabın çabuk gelmesini isteme. Onlar uyarıldıkları…

Dünyada peşinden gidilenler ahirette yardımcı olamazlar

Dünyada peşinden gidilenler ahirette yardımcı olamazlar “Bir gün onların hepsini bir araya toplayacağız. Sonra da, Allah’a ortak koşanlara, “Nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız?” diyeceğiz.” Kur’an 6:22 “Allah’a iftira eden ya da O’nun âyetlerini yalanlayandan daha zâlim kim vardır? Onlara kitaptaki nasipleri erişecektir. Nihayet elçilerimiz gelip canlarını alırken, “Hani, Allah’tan başka yalvardıklarınız nerede?” dediklerinde, “Bizden…

Zaten Allah rızasını kazanmamış olana şefaat yoktur

Şefaat Allah’ın izni iledir “Allah’tan başka ilah yoktur; her zaman diridir; bütün varlıkların kendi kendine yeterli kaynağıdır. Ne uyuklama tutar O’nu, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. O’nun izni olmaksızın katında şefaat edebilecek olan kimdir? O, insanların gözlerinin önünde olanı da arkalarında olanı da bilir; O dilemedikçe insanlar O’nun ilminden hiçbir şey…

Din günü, Allah’tan başkasının konuşamadığı gündür

Din günün hakimidir, o gün kimsenin başkasına yardım edemeyeceği, yalnızca Allah’ın hakim olduğu gündür “Din gününün hakimidir O.” Kur’an 1:4 “Hiç kimsenin başkasına fayda veremeyeceği, şefaatin kabul edilmeyeceği, fidye alınmayacağı ve yardım yapılmayacağı bir günden sakınınız.” Kur’an 2:48 “Hiç kimsenin hiçbir kimseye fayda veremeyeceği, kimseden bedel kabul edilmeyeceği, şefaatin kimseye fayda vermeyeceği ve kâfirlere yardım…