Category: Kur’an Fihristi

Allah merhametlidir, affetmek ister

Allah, merhametin bizzat kaynağıdır. ”Er-Rahim”dir. Ondan daha merhametli kimse yoktur. Kur’an dahi böyle başlar. Allah, affedicidir, tövbeleri kabul edicidir. “Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.” Kur’an 1:1 “O, rahmet ve merhametin kaynağıdır.” Kur’an 1:3 “Bunun üzerine Âdem, Rabbinden bazı kelimeler alıp öğrendi. Allah da tövbesini kabul etti. Çünkü Allah, tövbeyi çok kabul eden ve çok…

Kur’an’daki tüm iyilik ayetleri (İyilik yapmak farzdır)

“Onlar, gayba inanırlar, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar.” Kur’an 2:3 “Ey bilginler, kitabı okuduğunuz halde, insanlara iyiliği emredip, kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?” Kur’an 2:44 “Kesinlikle, iman edenlerden, Yahudi olanlardan, Hıristiyanlardan ve Sâbiîlerden kim Allah’a ve âhiret gününe inanıp iyi amelde bulunursa, Rabbleri katında onların ödülü vardır. Onlara bir korku yoktur ve…

Kur’an’daki tüm kitap ayetleri (Kur’an anlaşılırdır, öğüttür, kılavuzdur, uyarıdır)

“O kitap (Kur’an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler için bir yol göstericidir.” Kur’an 2:2 “Sana apaçık ayetler indirmekteyiz. Yoldan çıkmış olanlardan başkası onları inkar etmez.” Kur’an 2:99 “Geçmişte vahyedilen vahiyleri tasdik eden bu ilâhî kelamı sana safha safha indiren O’dur. Geçmişte insanlığa yol gösterici olarak yine Tevrat’ı ve İncil’i de O indirmişti. Doğru ile…

Kur’an’daki tüm yol ayetleri (Dosdoğru yol Kur’an’ın gösterdiğidir)

İman etmek ayrı, hidayete ermek (doğru yolu bulmak) ayrıdır. “Bizi dosdoğru yola, nimetlendirdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğramışların ve sapıkların yoluna değil!” Kur’an 1:6-7 “O kitap (Kur’an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.” Kur’an 2:2 “Kullarım sana beni sorduklarında de ki ben çok yakınım; bana dua ettiğinde, dua…

Kur’an’daki tüm yardım ayetleri (Allah’tan başka yardımcı yoktur)

“Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.” Kur’an 1:5 “Hani siz Rabbinizden yardım ve destek diliyordunuz. O da sizin dileğinize şöyle cevap vermişti: “Hiç kuşkunuz olmasın, ben size meleklerden birbiri ardınca bin tanesiyle yardım ulaştıracağım. Allah bunu, sadece bir müjde olsun ve o sayede kalpleriniz huzur ve rahatlık bulsun diye yaptı. Yardım yalnız…

Kur’an’daki tüm tevhid ayetleri (Yalnızca Allah, Allah yeter)

“Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.” Kur’an 1:5 “Ey İsrâiloğulları! Sizlere verdiğim nimetleri hatırlayınız. Siz benim emrimi yerine getiriniz ki, ben de sizin isteğinizi yerine getireyim. Sadece benden çekinin.” Kur’an 2:40 “Beraberinizde olan Tevrat’ı doğrulayıcı olarak indirdiğim Kur’ân’a iman ediniz. Sakın onu inkâr edenlerin ilki olmayınız. Âyetlerimi de küçük bir değerle değiştirmeyiniz…

Kur’an’daki tüm şefaat ayetleri (Şefaat yalnız Allah’ındır)

Hristiyanlık’ta tanrı ”kızgın baba”, peygamber ise onun elinden cehennemden insan kurtarmaya çalışan ”şefkatli oğul”dur. Bu maalesef müslümanlara geçmiştir. Oysa Kur’an’a göre peygamberler bize vekil olarak dünyaya gelmemişlerdir. Ve ”şefkatin kaynağı” da Allah’tır, hatta ayetlerde peygamberimize hüküm için acele etmemesi söylenir, süre tanıyan Allah’tır. Bu inanışlar şefaat inancına neden olmuştur, aleyhte yüzlerce ayete rağmen. Kur’an’da ”tapmak”…

Kur’an’daki tüm övgü ayetleri (Övgüler yalnız Allah’adır)

Kur’an’ın besmeleden sonraki ilk ayetinin gündemi çok önemlidir. Allah’ın kitabı övgünün sadece Allah’a ait olduğunu söyler ve Kur’an’da bunu hem direkt hem de dolaylı olarak tekrarlar. Ömrü başkalarını övmekle ve hamd etmekle geçen herhangi bir din anlayışı ne kadar yaygın olsa da İslam’ın özüne çok uzaktır. “Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.” Kur’an 1:2…

Kur’an’daki tüm ferahlık ayetleri (Din Ferahlıktır)

Kur’an’ın birinci ana gündemi; Allah’ın affediciliğidir. Bu, Kur’an’daki dinin ferahlığı konusu ile birleşir. Fatiha’nın başındaki ayet, Kur’an’ın başka yerlerinde genişletilmiştir ve bazı diğer konularla yakından ilişkilidir. Allah kitabına -99 ismi arasından- esirgeyen ve bağışlayan olduğunu bildirerek başlamıştır. Allah’ın bu seçiminde düşünülmesi gereken önemli bir mesaj vardır. Allah merhametlidir, affetmek ister. (61 ayet) “O, rahmet ve merhametin kaynağıdır.” Kur’an…