Category: Din Ferahlıktır

Kur’an’ın birinci ana gündemi; Allah’ın affediciliğidir. Bu, Kur’an’daki dinin ferahlığı konusu ile birleşir. Fatiha’nın başındaki ayet, Kur’an’ın başka yerlerinde genişletilmiştir ve bazı diğer konularla yakından ilişkilidir. Allah kitabına -99 ismi arasından- esirgeyen ve bağışlayan olduğunu bildirerek başlamıştır. Allah’ın bu seçiminde düşünülmesi gereken önemli bir mesaj vardır.

Detaycılık ve gereksiz sorular dinde yoktur, din basittir

“Allah, bir sivri sineği, hatta ondan daha küçük bir şeyi örnek vermekten çekinmez. İnananlar, bu örneğin Rabblerinden bir gerçek olduğunu bilirler. Kâfirler ise, “Allah bu örnekle ne demek istedi?” derler. “Allah bu örnekle birçoğunu saptırır, birçoğunu da doğruya yöneltir; bu örnekle, fâsıklardan başkasını saptırmaz.” Kur’an 2:26 “Mûsâ, toplumuna “Allah size bir inek kesmenizi emrediyor’ demişti….

Allah anlayışlıdır

Allah anlayışlıdır. “Allah, düşünmeden yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz; ama kalplerinizin eylemlerinden sorumlu tutar. Allah, çok affedicidir; yumuşak davranandır.” Kur’an 2:225 “Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez. Kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi…

Din, sert ve katı değildir

Din, sert ve katı değildir. “Ey iman edenlertar! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günlerde farz kılındı ki, takvâya ulaşasınız. Ancak, sizden kim hasta ve yolcu olursa, diğer zamanlarda aynı gün sayısı kadar oruç tutmalıdır. Bunun dışında çeşitli nedenlerle orucu çok zorlukla tutabilecek olanlar, bir fakiri doyuracak kadar fidye vermelidirler. Her kim,…

Herkes sadece kendi yaptıklarından sorumludur

Herkes sadece kendi yaptıklarından sorumludur. “Takvâ sahiplerine, inanmayanların hesabından herhangi bir sorumluluk yoktur. Fakat korunurlar diye hatırlatmak gerekir.” Kur’an 6:69 “De ki: “Allah her şeyin Rabbi iken, O’ndan başka rab mi arayayım? Herkesin kazandığı yalnız kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenemez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O, ihtilâfa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir.” Kur’an 6:164 “Eğer…

Allah ikinci şanslar verir

Allah ikinci şans verir. “Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Allah’ın iyiliği ve merhameti üzerinizde olmasaydı, manen iflas etmiş olacaktınız.” Bakara 2:64 “Kim bir kötülük yapar veya kendine zulmeder de sonra Allah’tan af dilerse, Allah’ı çok bağışlayıcı ve merhamet edici bulacaktır.” Kur’an 4:110 “İman edip sonra inkâr edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkâr edenleri, sonra da…

Allah merhametlidir, affetmek ister

Allah, merhametin bizzat kaynağıdır. ”Er-Rahim”dir. Ondan daha merhametli kimse yoktur. Kur’an dahi böyle başlar. Allah, affedicidir, tövbeleri kabul edicidir. “Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.” Kur’an 1:1 “O, rahmet ve merhametin kaynağıdır.” Kur’an 1:3 “Bunun üzerine Âdem, Rabbinden bazı kelimeler alıp öğrendi. Allah da tövbesini kabul etti. Çünkü Allah, tövbeyi çok kabul eden ve çok…