Bütün şefaat Allah’ındır, Allah’tan başka şefaatçi yoktur

  1. “Yoksa onlar Allah’tan başkasını şefaatçiler mi ediniyorlar? De ki: “Onlar hiçbir şeye güç yetiremezler ve akıl erdiremezlerse de mi?” Kur’an 39:43
  2. “De ki: “Bütün şefaat Allah’ındır. Göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur. Sonra O’na döndürüleceksiniz.” Kur’an 39:44