Birini Allah’ın elinden kimse kurtarmaz, kimseye hiçbir koruyucu yoktur

Allah’a karşı bir koruyucu bulunamaz, Allah’ın elinden kimse kurtaramaz

 1. “Sizler belki bu dünya hayatında onları savunabilirsiniz; ya kıyamet günü, Allah’a karşı onları kim savunacak ya da kim onların koruyucusu olacaktır?” Kur’an 4:109
 2. “Ey kavmim! Ben onları kovarsam, beni Allah’ın azabından kim korur? Düşünmüyor musunuz?” Kur’an 11:30
 3. “Andolsun, dilesek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız; sonra bu durumda sen de bize karşı hiçbir koruyucu bulamazsın. Ancak Rabbinin rahmeti sayesinde vahiy kesilmedi. Çünkü O’nun sana büyük lütfu vardır.” Kur’an 17:86,87
 4. “Nihayet biz, onu da, sarayını da yerin dibine geçirdik. Allah’a karşı ona yardım edebilecek yandaşları da yoktu; o, kendini kurtarabilecek kimselerden de değildi.” Kur’an 28:81
 5. “De ki: “Eğer Allah, size bir kötülük dilese veya size rahmet dilese, O’nun bu isteğine kim engel olabilir? Onlar kendilerine Allah’tan başka ne bir dost ne de yardımcı bulabilirler.” Kur’an 33:17
 6. “O’ndan başka tanrılar mı edineyim? O çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse onların şefâati bana hiçbir fayda vermez, beni kurtaramazlar.” Kur’an 36:23
 7. “Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağırışıp çağırışma gününden, arkanıza dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. Sizi Allah’tan kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa, artık onu doğru yola iletecek de yoktur.” Kur’an 40:32
 8. “Bekçiler, “Peygamberleriniz size apaçık deliller getirmediler mi?” diyecekler. Onlar da, “Getirdiler” cevabını vereceklerdir. Bunun üzerine bekçiler de, “O halde kendiniz yalvarınız” diyecekler. Halbuki kâfirlerin yalvarması boşunadır.” Kur’an 40:50
 9. “Allah’tan geri çevrilmesi imkansız bir gün gelmezden önce, Rabbinize uyunuz! Çünkü o gün, hiçbiriniz sığınacak yer bulamazsınız, itiraz da edemezsiniz.” Kur’an 42:47
 10. Allah sana bir zarar verirse, onu O’ndan başkası gideremez; eğer sana bir iyilik de verirse, şüphesiz O, her şeye gücü yetendir.” Kur’an 6:17
 11. “Çünkü onlar, Allah’tan gelecek olan hiçbir şeyi savamazlar. Şüphesiz, zâlimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah da takvâ sahiplerinin dostudur.” Kur’an 45:19
 12. “Yoksa onu uydurdu mu?” diyorlar. De ki: “Eğer ben onu uydurmuşsam, Allah tarafından bana gelecek şeyi savmaya gücünüz yetmez. Allah, sizin Kur’ân hakkında yaptığınız taşkınlıkları çok daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak O yeter. O, affedicidir; merhamet sahibidir.” Kur’an 46:8
 13. ”De ki: Gerçekten (bana bir kötülük dilerse) Allah’a karşı beni kimse himaye edemez, O’ndan başka sığınacak kimse de bulamam.” Kur’an 72:22