Irkçı Müslümanlık

“Allah’ın indirdiğine uyun denildiği zaman “hayır, atalarımızın yoluna uyarız” dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulmamış idiyseler?” Bakara 170 Tüm peygamberler İslamı getirdiler. Bugün hangi peygamberin geldiğini bilmediğimiz Uzakdoğu topraklarına da aynı din geldi. Hristiyanlık, İslam’ın sapmış halidir. Yahudilik, İslam’ın sapmış halidir. Hz.Musa Firavun’un elinden bir avuç müslüman kurtarmıştı. Dinler ırk değil sapmaların…

Dua Müslümanlığı

Dini bir söylentiyi paylaşman bir manaya gelir, senin için Allah’tan başka din koyucuların da olduğu. Bu da Adem’den beri tüm insanların İslam’dan sapma yoludur. Hurafeler, iddialar, duyumlar Allah’ın dini üzerine ilave olur. Sonra birileri bunlara inandığı için bunların derlendiği kaynaklar türetilir. Bunlar da İslam’a ilave edilir. Mekkeli müşrikler de Allah’a inanıyordu. Ve her duyumlarını din…

Taklit Müslümanlığı

“…çünkü onlar tıpkı babalarının taptığı gibi tapıyorlar…” Hud 109 Kur’an müslümanı olduğunu söyleyen birine hemen “sünnetsiz” diye bir yakıştırma yapılır. Oysa peygamberimizin örnek olduğu Kur’an’ın ayetidir ve hiçbir Kur’an müslümanı bir ayetin hükmünü görmezden gelmez. “Şüphesiz, sizden Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok ananlar için, Allah’ın Peygamberinde güzel bir örnek vardır.” Ahzab…

Keramet Müslümanlığı

“(Ey Muhammed!) Bizi mucize göndermekten alıkoyan, ancak, öncekilerin onları yalanlamış olmalarıdır. Semud milletine gözle görülebilen bir mucize, bir dişi deve vermiştik de ona zulmetmişlerdi. Oysa Biz mucizeleri yalnız korkutmak için göndeririz.” İsra 59 Çok ilginç bir soru soracağım. Tüm peygamberler öldüklerinde, insanlar mevcut dini inanışa insan görüşlerini, hurafeleri de katarak zaman içinde Allah’ın gerçekte ne…

Boykot Müslümanlığı

Gerçek müslüman; savaşta dahi saygı duyulacak bir düşmandır. Ama günümüzde gerçeklik kalmadı, müslümanlık da bitmek üzere. Hissi müslümanlık diye bir şey kaldı elimizde. Sanılıyor ki doğru ve yanlışlar içgüdüsel olarak toplumun verdiği kararların aynısını. Bunları harfiyyen takip etmek ve aklı devre dışı bırakmak müslüman olmak için yeterli. Kur’an her zaman aksini söylüyor. Müslüman olunca akıl…

Detay Müslümanlığı

“Yoksa siz de, daha önce Mûsâ’ya sorulduğu gibi Peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim küfrü imanla değiştirirse, kesinlikle düz yoldan sapmış olur.” Kur’an 2:108 Dinde inanmak ya da inanmamak zorunda olmadığınız, “bunu bilemeyiz” diyebileceğiniz şeyler vardı. İnsanlar bu hakkınızı elinizden aldılar, sizi her konuda tercih yapmaya zorladılar. Yaptığınız tercihlere göre de sizi sınıflandırdılar. Kendileri de…