Herkes iyi işler ve iyilik yapmakla mesuldür

“Ey bilginler, kitabı okuduğunuz halde, insanlara iyiliği emredip, kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?” Kur’an 2:44 “Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz, iyi işler yapınız; doğrusu ben yaptıklarınızı bilirim.” Kur’an 23:51 “(Süleyman) onun sözünden dolayı gülümsedi ve dedi ki: Ey Rabbim! Beni, gerek bana gerekse ana-babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle, beni iyi kulların…

İyi ameller kurtarılmanın ilk şartıdır

“Kesinlikle, iman edenlerden, Yahudi olanlardan, Hıristiyanlardan ve Sâbiîlerden kim Allah’a ve âhiret gününe inanıp iyi amelde bulunursa, Rabbleri katında onların ödülü vardır. Onlara bir korku yoktur ve onlar kederlenmeyeceklerdir.” Bakara 2:62 “İman edenlerle Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sâbiîlerden Allah’a ve âhiret gününe inanıp iyi amel işleyenler üzerine asla korku yoktur, onlar üzülecek de değillerdir.” Kuran 5:69 “Onlar orada: Rabbimiz!…

Sadaka, zekat ve infak farzdır

“Fakat (Yahudilerin) içlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman edenler, namazı kılanlar, zekâtı verenler, Allah’a ve âhiret gününe inananlar var ya; işte onlara pek yakında büyük ödül vereceğiz.” Kur’an 4:162 “Bize, bu dünyada da iyilik yaz ahirette de. Şüphesiz biz sana döndük.» Allah buyurdu ki: Kimi dilersem onu azabıma uğratırım;…

Allah’a borç verene Allah dünyada fazlasıyla geri öder

“Allah’ın kat kat fazlasıyla geriye ödeyeceği güzel bir borcuO’na verecek kimdir? Allah alır ve kat kat fazlasıyla geri verir; hepiniz sonunda O’na döndürüleceksiniz.” Kur’an 2:245 “Andolsun ki Allah, İsrâiloğulları’ndan söz almıştı. İçlerinden on iki de başkan göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti: “Ben sizinle beraberim. Namazı kılarsanız, zekâtı verirseniz,peygamberime inanır ve onları desteklerseniz, Allah’a güzel bir borç verirseniz, elbette kötülüklerinizi…

İmtihanın kendisi iyi davranışlara göre derecelendirilir

İmtihan, iyiliği ölçer ”Hanginizin daha güzel işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, Üstündür, Bağışlayandır.” Kur’an 67:2 ”O gün kimin tartılan ameli ağır gelirse. İşte o, hoşnut edici bir yaşayış içinde olur. ” Kur’an 101:6-7 “Ve herkesin, yaptığı işlere göre dereceleri var ve yaptıklarının karşılığını elbette tamamıyla öder ve onlara zulmedilmez.” Kur’an 46:19 ” (Hayırda) önde olanlar, (ecirde…

İman etmek yetmez, yararlı işler de yapmak gerekir

“İman edip yararlı iş yapanlara gelince, onlar da cennetliklerdir. Onlar orada süreli kalırlar.” Kur’an 2:82 “Bilakis, kim iyilik yaparak bütün benliğini Allah’a teslim ederse, onun ödülü Rabbinin katındadır. Öyleleri için ne bir korku vardır ne de üzüntü çekerler.” Kur’an 2:112 “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batıya çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah’a, âhiret gününe, meleklere ve kitaba iman edenin; malını çok sevmesine…

Allah’tan başka yalvarılanların bizzat kendisi yardıma muhtaçtır

Allah’tan başka yalvarılanların bizzat kendisi yardıma muhtaçtır “De ki: “Allah’ı bırakıp da, bize ne fayda ne de zarar veren şeylere mi yalvaralım? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra topuklarımızın üzerinde gerisin geri mi dönelim? Tıpkı kendisini doğru yola çağıran arkadaşları: ‘Bizimle gel’ diye seslendikleri halde şeytanların ayartmasına kapılıp dünyevî zevkler peşinde körü körüne koşturan kimse…

Tek koruyucu Allah’tır, Allah’tan başka sığınılacak yoktur

Tek koruyucu Allah’tır, Allah’tan başka sığınılacak yoktur “Şüphesiz ki benim koruyanım, kitabı indiren Allah’tır ve o bütün iyi kullarını görüp gözetir.” Kur’an 7:196 “Seferden geride bırakılan üç kişinin de tövbesini kabul etmiştir. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıkıştırmıştı. Allah’tan başka sığınacak kimse olmadığını anladılar. Sonra onlara yöneldi ki tövbe etsinler. Şüphesiz…

Allah iman edenleri korur

Allah iman edenleri korur “Sonra biz, peygamberlerimizi ve aynı şekilde iman edenleri kurtarırız. İnananları kurtarmamız, üzerimize bir haktır.” Kur’an 10:103 “Gömleğinin üzerinde sahte bir kan getirdiler. Ya‘kûb dedi ki: “Bilakis; nefisleriniz size bir işi güzel gösterdi. Artık bana düşen, hakkıyla sabretmektir. Anlattığınız karşısında, yardım edecek olan ancak Allah’tır.” Kur’an 12:18 “Andolsun ki, kadın ona meyletmişti….