Allah’tan başka ilah yoktur

Allah’tan başka ilah yoktur

 1. Allah’tan başka ilah yoktur; her zaman diridir; bütün varlıkların kendi kendine yeterli kaynağıdır. Ne uyuklama tutar O’nu, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. O’nun izni olmaksızın katında şefaat edebilecek olan kimdir? O, insanların gözlerinin önünde olanı da arkalarında olanı da bilir; O dilemedikçe insanlar O’nun ilminden hiçbir şey edinemez, hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun sonsuz kudreti ve egemenliği gökleri ve yeri kaplar. Onların korunup desteklenmesi O’na ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O’dur.” Kur’an 2:255
 2. “Yahudiler Allah’ı bırakıp bilginlerini, hahamlarını; Hıristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesîh’i rabler edindiler. Halbuki onlara sadece tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. O’ndan başka tanrı yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır.” Kur’an 9:31
 3. “Yüz çevirirlerse de ki: “Bana Allah yeter; O’ndan başka ilâh yoktur. Ben sadece O’na güvenip dayanırım. O, yüce arşın sahibidir.” Kur’an 9:129
 4. “De ki: “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” De ki: “Allah’tır.” De ki: “O’nu bırakıp da kendilerine bile fayda ya da zarar verme gücüne sahip olmayan dostlar mı edindiniz?” De ki: “Körle, gören bir olur mu hiç? Ya da karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Yoksa O’nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma onlara göre birbirine benzer mi göründü?” De ki: “Allah her şeyi yaratandır. O, birdir. Karşı durulmaz güç sahibidir.” Kur’an 13:16
 5. “Biz böylece sana vahyettiğimizi onlara okuman için seni, kendilerinden önce birçok milletler geçmiş olan bir millete gönderdik. Oysa, onlar Rahmân’ı inkâr ederler. De ki: “O benim Rabbimdir. O’ndan başka tanrı yoktur. O’na güvenirim ve dönüşüm de O’nadır.” Kur’an 13:30
 6. “İşte bu, kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak bir tek tanrı olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye, insanlara bir bildiridir” Kur’an 14:32
 7. “Allah buyurdu ki: “İki tanrı edinmeyiniz! O ancak bir Tanrıdır. O halde yalnız benden korkunuz!” Kur’an 16:51
 8. “Allah, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. Şu halde O’na kulluk et; O’na kulluk etmek için sabırlı olunuz. O’nun bir benzeri olduğuna şahit misin?” Kur’an 19:65
 9. “Sizin tanrınız yalnızca, kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır. O’nun ilmi her şeyi kuşatmıştır.” Kur’an 20:98
 10. “Allah O’dur, O’ndan başka tanrı yoktur. Başında ve sonunda övgü O’nadır; egemenlik de O’nundur. Yalnız O’na döndürüleceksiniz.” Kur’an 28:70
 11. “Ey insanlar! Allah’ın size olan nimetini hatırlayınız; size gökten ve yerden rızık veren Allah’tan başka bir yaratan mı var? O’ndan başka tanrı yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz?” Kur’an 35:3
 12. “Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. Hâşâ, O, bundan uzaktır. O, tektir; her şeyin üstesinden gelendir.” Kur’an 39:4
 13. “Sizi bir cevherden yaratmış, sonra o cevherden eşini de var etmiştir. Size evcil hayvanlardan sekiz çift bahşetmiştir. Sizi de annelerinizin karınlarında aşama aşama üç karanlıkta yaratıyor. İşte, Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O’nundur. O’ndan başka tanrı yoktur. Öyleyken nasıl oluyor da döndürülüyorsunuz?” Kur’an 39:6
 14. “Bu Kitap mutlak galip, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi Allah tarafından indirilmiştir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur, dönüş ancak O’nadır.” Kur’an 40:2,3
 15. “İşte, sizin Rabbiniz olan Allah budur. O, her şeyin yaratıcısıdır. O’ndan başka tanrı yoktur. Nasıl döndürülüyorsunuz!” Kur’an 40:62
 16. O, diridir. O’ndan başka tanrı yoktur. O halde dinde ihlaslı kişiler olarak O’na kulluk ediniz. Her türlü övgü, âlemlerin Rabbi Allah’a aittir.” Kur’an 40:65
 17. O’ndan başka ilah yoktur; diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, geçmiş atalarınızın da Rabbidir.” Kur’an 44:8
 18. O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir.” Kur’an 57:3
 19. ”O, öyle Allah’tır ki, O’ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.” Kur’an 59:22
 20. ”O, öyle Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur.O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir.” Kur’an 59:23
 21. ”Allah; O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Müminler yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.” Kur’an 64:13
 22. ”O, doğunun da batının da Rabbidir. O’ndan başka ilâh yoktur. Öyleyse yalnız O’nun himayesine sığın.” Kur’an 73:9
 23. ”De ki: O, Allah birdir. Allah Samed’dir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.” Kur’an 112:1-4