Allah güzel davrananları ödüllendirir

Allah iyi davrananları ödüllendirir

  1. “Yûsuf ergenlik çağına erişince, ona hüküm ve ilim verdik. İşte,güzel davrananları biz böyle ödüllendiririz.” Kur’an 12:22
  2. “Böylece Yûsuf’a, orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi ulaştırırız. Güzel davrananların ödülünü zayi etmeyiz.” Kur’an 12:56
  3. ““Â, yoksa sen Yûsuf musun?” dediler. “Ben Yûsuf’um, bu da kardeşimdir” dedi. “Allah bize lütfetti. Doğrusu, kim Allah’tan sakınır ve sabrederse, Allah iyilik edenlerin ödülünü vermemezlik etmez.” Kur’an 12:90
  4. “Musa yiğitlik çağına erip olgunlaşınca, biz ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böylece mükâfatlandırırız.” Kur’an 28:14
  5. “Şüphesiz İbrâhim de Nûh’un yolundan idi. Çünkü o, Rabbine samimi bir kalple yönelmişti. O vakit, babasına ve kavmine şöyle demişti: “Neye tapıyorsunuz?” “Allah’ı bırakıp uydurma tanrılar mı istiyorsunuz?” “Âlemlerin Rabbi hakkında ne düşünüyorsunuz?” İbrâhim yıldızlara bir göz attı. “Ben hastayım” dedi. Onlar da onu bırakıp uzaklaştılar. Yavaşça putlarının yanına vardı. (Oraya konmuş yemekleri görünce:) Yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz? dedi. “Neyiniz var; konuşmuyorsunuz!” Bütün gücüyle onları kırmaya başladı. “Elinizle yonttuklarınıza mı tapıyorsunuz?” “Oysa sizi de, yonttuklarınızı da Allah yaratmıştır.” Kavmi, “Onun için bir yer yapın ve onu ateşe atın” dediler. Ona tuzak kurmak istediler. Biz de onları alçaklardan kıldık. İbrâhim, “Şüphesiz ben Rabbime gidiyorum. O beni doğru yola eriştirecektir” dedi. “Ey Rabbim! Bana sâlihlerden olacak bir çocuk ver” dedi. Bunun üzerine ona yumuşak huylu bir erkek çocuk müjdeledik. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince, “Yavrucuğum! Rüyamda seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün; ne dersin?” dedi. O da, “Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap! İnşallah beni sabredenlerden bulursun” diye cevap verdi. Her ikisi de Allah’ın emrine teslim olunca, babası onu yan üstü yatırdı. Biz ona şöyle seslendik: “Ey İbrâhim! Sen kesinlikle rüyanı doğruladın. İşte biz, iyileri böyle ödüllendiririz. Şüphesiz bu büyük bir imtihandır. Biz ona kurtuluş bedeli olarak büyük bir kurban verdik. Sonra gelenler içinde ona iyi bir ün bıraktık. İbrâhim’e selâm olsun! İyi iş yapanları işte böyle ödüllendiririz. Şüphesiz o, inanmış kullarımızdandı. Ona, iyilerden bir peygamber olarak İshâk’ın müjdesini verdik. Onu ve İshâk ailesini mübarek kıldık. O ikisinin soyundan iyi iş yapanlar da, kendilerine açıkça zulmedenler de vardır.” Kur’an 37:83,113
  6. “İşte biz iyi iş yapanları işte böyle ödüllendiririz.” Kur’an 37:80
  7. “Şüphesiz iyi iş yapanları işte böyle ödüllendiririz.” Kur’an 37:121
  8. “Şüphesiz, iyi iş yapanları işte böyle ödüllendiririz.” Kur’an 37:131
  9. “De ki: “Ey Allah’ın inanan kulları! Rabbinize karşı gelmekten sakının! Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah’ın arzı geniştir. Yalnızca sabredenlere, ödülleri hesapsız ödenecektir.” Kur’an 39:10
  10. “Çünkü Allah, (kötülükten) sakınanlar ve güzel amel edenlerle beraberdir.” Kur’an 16:128