Allah bizi en iyi tanıyandır, affedilip affedilmeyeceğimizi kimse ondan daha iyi bilemez

Allah bizi en iyi tanıyandır, affedilip affedilmeyeceğimizi kimse ondan daha iyi bilemez

  1. “Rabbiniz, sizi en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder; dilerse sizi cezalandırır. Biz, seni onların üzerine bir vekil olarak göndermedik.” Kur’an 17:5
  2. “Nûh’tan bu yana biz böyle nicelerini yok ettik. Çünkü kullarının günahlarını bütünüyle görüp haberdar olmakta senin Rabbin gibisi yoktur.” Kur’an 17:17
  3. “Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir.Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Dâvûd’a da Zebûr’u verdik.” Kur’an 17:55
  4. “Şuayb: Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir, dedi.” Kur’an 26:188
  5. Mûsâ, şöyle dedi: “Rabbim, kendi katından kimin hidayet getirdiğini ve iyi sonucun kime ait olacağını en iyi bilendir. Elbette zâlimler zafere ulaşamazlar.” Kur’an 28:37
  6. “Allah kesinlikle kimlerin gerçekten inandığını ve kimlerin de münâfık olduğunu bilmektedir.” Kur’an 29:11
  7. ”Doğrusu Rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi en iyi bilendir, hidayete erenleri de en iyi bilen O’dur.” Kur’an 68:7